Beredskab og indsats

Internationalt samarbejde

På globalt plan samarbejder EU med internationale aktører om sundhedssikkerhedsspørgsmål. Som medlem af initiativet vedrørende sundhedssikkerheden i verden arbejder Europa-Kommissionen tæt sammen med WHO og G7+-landene (USA, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan og Mexico) om at lægge en effektiv og velorganiseret global strategi for beredskab og indsats i forbindelse med potentielle sundhedstrusler.

Initiativet vedrørende sundhedssikkerheden i verden

Initiativet vedrørende sundhedssikkerheden i verden blev oprettet i november 2001 under ledelse af det tidligere U.S. Department of Health and Human Services under USA's sundhedsministerium. Kun fire EU-lande er officielle medlemmer af initiativet, men Europa-Kommissionens medlemskab sikrer, at resultaterne af drøftelserne i dette forum kommunikeres ud til alle EU-landene via Kommissionens eget Udvalg for Sundhedssikkerhed.

Initiativets ministerforum har et årligt møde med deltagelse af sundhedsministrene fra G7+-landene og EU's kommissær for sundhed. Desuden er WHO involveret som teknisk rådgiver.

Resultater opnået af initiativet vedrørende sundhedssikkerheden i verden

  • Forbedret beredskab og indsats i forbindelse med kopper
  • Styrket international kommunikation og risikostyring
  • Test og forøgelse af laboratoriekapaciteten
  • Styrket globalt beredskab i forbindelse med pandemisk influenza
  • Forberedende indsats mod kemiske og radiologiske trusler

Sammen med Verdenssundhedsorganisationen udarbejder initiativet køreplaner for samarbejdet om: