Připravenost a reakce

Mezinárodní spolupráce

Evropská unie spolupracuje v otázkách zdravotní bezpečnosti s mezinárodními aktéry. Jako člen iniciativy pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI) Evropská komise úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a zeměmi „G7+“ (USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a Mexiko) ve snaze vytvořit efektivní a dobře organizovanou globální strategii pro připravenost a reakci na případné hrozby pro zdraví.

Iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost (GHSI)

Tuto iniciativu zahájilo v listopadu 2001 Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států. I když oficiálními členy GHSI jsou pouze čtyři země EU, je členství Evropské komise zárukou toho, že se výsledky jednání dostanou prostřednictvím Výboru pro zdravotní bezpečnost ke všem zemím EU.

Fórum ministrů GHSI se schází jednou ročně a účastní se ho ministři a státní tajemníci ze zemí „G7+“ a eurokomisař pro oblast zdraví. Světová zdravotnická organizace působí jako odborný poradce.

Úspěchy iniciativy

  • lepší připravenost a reakce na výskyt pravých neštovic
  • zlepšení mezinárodní komunikace a řízení rizik
  • hodnocení a zlepšování kapacit laboratoří
  • urychlení celosvětové připravenosti a reakce na pandemii chřipky
  • zvýšené úsilí v boji proti chemickým a radiologickým hrozbám

Spolu se Světovou zdravotnickou organizací připravuje GHSI plán spolupráce v těchto oblastech: