Připravenost a reakce

Mezinárodní spolupráce

V oblasti zdravotní bezpečnosti Evropská komise aktivně prohlubuje spolupráci s nečlenskými zeměmi i mezinárodními organizacemi.

Komise je členem iniciativy pro mezinárodní zdravotní bezpečnost . Toto mezinárodní partnerství si klade za cíl zlepšit připravenost na krize v oblasti veřejného zdraví i zvýšit reakceschopnost.

Spolu se Světovou zdravotnickou organizací připravuje Komise plán spolupráce v těchto oblastech: