Pripravljenost in ukrepi

Načrtovanje splošne pripravljenosti na področju javnega zdravja

Ukrepi EU za splošno pripravljenost na področju javnega zdravja zajemajo svetovanje nacionalnim organom in skrb za to, da nacionalni organi v svojih načrtih za ukrepanje ob nesrečah upoštevajo tudi zakonodajo EU.

Strategija EU:

  • je temelj za oblikovanje nacionalnih načrtov pripravljenosti na različne nevarnosti za zdravje – bodisi pričakovane (npr.: pandemska gripa, nesreče in naravne nesreče) bodisi nepričakovane, denimo namerna dejanja, nesreče ali naravne nesreče v povezavi z biološkimi, kemičnimi, radiološkimi in jedrskimi snovmi (epidemije, kot je SARS);
  • zagotavlja usklajenost nacionalnih načrtov z mehanizmi koordinacije, analitičnimi in komunikacijskimi sredstvi.

Načrtovanje splošne pripravljenosti

Komisija je pripravila načrt splošne pripravljenosti (november 2005) na nevarnosti za javno zdravje in izredne razmere na področju javnega zdravja, ki vplivajo oziroma lahko vplivajo na javno zdravje v več državah EU. Na podlagi tega dokumenta lahko nacionalni organi pripravijo svoje splošne načrte ali načrte za določene bolezni in pri tem upoštevajo glavne vidike pripravljenosti , navedene v dokumentu.

Strokovne smernice  vključujejo priporočila in sezname ustreznih ukrepov. Dokument je bil posodobljen decembra 2009 in se posodablja po potrebi.

Usposabljanje in vaje

Osebje Komisije se redno usposablja za krizno ukrepanje.

Komisija tudi organizira redna preverjanja načrtov pripravljenosti v EU in državah članicah, in zlasti zmožnost nacionalnih organov in institucij, da sodelujejo s Komisijo in medsebojno ter izmenjujejo informacije v izrednih razmerah za javno zdravje.

Modeliranje

Za analizo širjenja in obvladovanja nevarnih snovi/dogodkov ter pri sprejemanju ustreznih ukrepov za pripravljenost in preprečevanje se uporabljajo matematični modeli.

Take modele uporablja Skupni raziskovalni center EU pri oceni vpliva epidemij in pandemij na javno zdravje, oceni širjenja kemičnih, radioloških in jedrskih snovi ter učinkov podnebnih sprememb.

Mreža poročevalcev Odbora za zdravstveno varnost

Odbor za zdravstveno varnost ima mrežo poročevalcev, v kateri sodelujejo poročevalci Komisije in agencij EU ter nacionalnih organov za obvladovanje tveganj pri izmenjavi izkušenj in dobrih praks na področju nevarnosti za zdravje in kriznega komuniciranja.