Paraatheid en reactie

Algemene draaiboeken voor bedreigingen van de volksgezondheid

De EU geeft advies aan nationale instanties en zorgt ervoor dat de landen in hun draaiboeken rekening houden met Europese aspecten, aangezien het EU-recht op tal van terreinen voor hen gevolgen heeft.

Een strategie op EU-niveau:

  • verschaft een basis voor nationale draaiboeken voor bedreigingen van de volksgezondheid, zowel verwachte (pandemische griep, ongevallen en natuurverschijnselen) als onverwachte (noodsituaties die het gevolg zijn van kwaad opzet, ongelukken of natuurverschijnselen, met inbegrip van biologische, chemische of nucleaire agentia; bijv. SARS-epidemieën).
  • zorgt voor interoperabiliteit tussen nationale draaiboeken, door coördinatiemechanismen, analyses and communicatiehulpmiddelen

Algemene draaiboeken

De algemene draaiboeken van de Commissie (november 2005) betreffen noodsituaties en bedreigingen van de volksgezondheid die meer dan een EU-land (kunnen) treffen. De nationale instanties kunnen er zich op baseren om hun eigen algemene of voor specifieke ziekten bedoelde draaiboeken op te stellen. Ze bevatten de belangrijkste elementen  waarmee rekening moet worden gehouden.

Zie ook de technische richtsnoeren  met aanbevelingen en checklists. Die werden in december 2009 bijgewerkt en zijn een "levend document" dat wanneer nodig wordt aangepast.

Opleidingen en oefeningen

Het personeel van de Commissie krijgt regelmatig opleidingen om goed voorbereid te zijn als er zich een crisis voordoet.

De Commissie organiseert ook periodiek oefeningen om de EU- en nationale draaiboeken te testen en in het bijzonder de informatie-uitwisseling tussen de nationale instanties en de instellingen, onderling en met de Commissie, tijdens snel evoluerende bedreigingen voor de volksgezondheid die betrekking hebben op diverse bevoegdheidsdomeinen.

Modellen

Er wordt gebruik gemaakt van wiskundige modellen om de verspreiding en beheersing van gevaarlijke agentia/situaties te analyseren en besluitvormers te helpen adequate draaiboeken en preventiemaatregelen te ontwikkelen.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de EU gebruikt dergelijke modellen voor onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid van epidemieën en pandemieën, verspreiding van chemische en nucleaire agentia en klimaatverandering.

Het netwerk van het Gezondheidsbeveiligingscomité

Het Gezondheidsbeveiligingscomité beschikt over een netwerk met specialisten van de Commissie, EU-agentschappen en nationale risicobeheersinstanties, voor de onderlinge uitwisseling van ervaringen en praktijken op het gebied van gezondheidsrisico's en crisiscommunicatie.