Pasirengimas ir reagavimas

Bendrosios parengties visuomenės sveikatos pavojui planavimas

ES bendros parengties visuomenės sveikatos pavojui veikloje daugiausia dėmesio skiriama nacionalinių valdžios institucijų konsultavimui ir užtikrinimui, kad jos įtrauktų ES aspektą į savo ekstremaliųjų situacijų planus, kadangi ES teisė jiems gali turėti įtakos įvairiose srityse.

ES lygmens strategija:

  • suteikia pagrindą plėtoti nacionalinius planus kaip pasirengti ir įveikti skirtingų rūšių pavojų sveikatai – numatomą (pvz., gripo pandemija, nelaimingi atsitikimai ir stichinės nelaimės) ir nenumatytą pavojų, pavyzdžiui, ekstremaliąsias situacijas, susijusias su tyčine veikla, nelaimingais atsitikimais ar stichinėmis nelaimėmis, įskaitant biologinius, cheminius, fizinius, radiologinius ar branduolinius veiksnius (pvz., SŪRS tipo epidemija);
  • naudojantis koordinavimo mechanizmais ir komunikacijos priemonėmis padeda užtikrinti nacionalinių planų sąveiką.

Bendrosios parengties planavimas

Komisijos bendrosios parengties planavimas (2005 m. lapkritis) – tai parengties visuomenės sveikatos pavojui ir ekstremaliosioms situacijoms, kurios turi arba gali turėti įtakos daugiau negu vienos ES šalies visuomenės sveikatai, planavimas. Juo remdamosi nacionalinės valdžios institucijos gali rengti savo bendruosius arba parengties konkrečioms ligoms planus, akcentuodamos pagrindinius elementus .

Taip pat žr. technines gaires , prie kurių rasite ir rekomendacijas bei kontrolinius sąrašus. Dokumentas atnaujintas 2009 m. gruodį ir toliau atnaujinamas, kai tik to priereikia.

Mokymas ir pratybos

Komisijos darbuotojai reguliariai apmokomi, kad būtų pasirengę veikti krizės atveju.

Be to, Komisija reguliariai atlieka pratybas ES ir nacionaliniams parengtiems planams išbandyti, visų pirma siekdama patikrinti, ar nacionalinės valdžios institucijos sugeba bendradarbiauti su Komisija ir tarpusavyje dalydamosi informacija, kai pavojus sveikatai sparčiai didėja ir patenka į kelių padalinių kompetencijos sritį.

Modeliavimas

Pavojaus veiksniams bei pavojingų situacijų paplitimo ir kontrolės analizei naudojami matematiniai modeliai, padedantys sprendimų priėmėjams imtis tinkamų parengties ir prevencijos priemonių.

ES Jungtinis tyrimų centras tokius modelius taiko vertindamas infekcinių ligų epidemijų ir pandemijų poveikį visuomenės sveikatai, cheminių medžiagų ir radionuklidų plitimą bei klimato kaitos padarinius.

Sveikatos saugumo komiteto komunikacijos tinklas

Sveikatos saugumo komitetas turi komunikacijos tinklą, kuriam priklauso Komisijos, ES agentūrų ir nacionalinių rizikos valdymo institucijų komunikacijos specialistai, kurie dalijasi patirtimi ir geriausia praktika komunikacijos sveikatos pavojaus bei krizių klausimais srityje.