Felkészültség és válaszintézkedések

A közegészségügyi veszélyekre való általános felkészültség tervezése

A közegészségügyi kockázatokra való általános felkészültséggel kapcsolatos uniós fellépés elsősorban a nemzeti hatóságoknak nyújtott szaktanácsadásra összpontosít annak érdekében, hogy az uniós dimenzió beépüljön a nemzeti vészhelyzeti tervekbe – amelyeket egyébként az uniós jogszabályok számos területen érinthetnek.

Egy uniós szintű stratégia kidolgozása:

  • megfelelő alapot biztosít az egészséget fenyegető különböző veszélyek általános kezelésére vonatkozó nemzeti cselekvési tervek kidolgozásához – előre látható kockázatok (pl. influenza világjárvány, balesetek vagy természeti események), váratlan események, mint például a szándékos cselekmények, balesetek vagy természeti események, többek között biológiai, vegyi, fizikai, radiloógiai és nukleáris tényezőkkel összefüggő vészhelyzetek (pl. SARS-típusú világjárvány);
  • elősegíti a nemzeti tervek kölcsönös átjárhatóságát – együttműködési mechanizmusok, elemzések és kommunikációs eszközök révén

Általános felkészültség tervezése

A Bizottság általános készültségi terve (2005. november) azokkal a közegészségügyi kockázatokkal és vészhelyzetekkel foglalkozik, amelyek egynél több uniós ország lakosságának egészségét érintik vagy érinthetik. A készültségi terv alapján a nemzeti hatóságok kidolgozhatják a betegségekre vonatkozó általános vagy egyedi terveiket, amelyek kiemelik a megoldásra váró főbb elemeket .

Lásd még a technikai útmutató dokumentumot , amely ajánlásokat és egy ellenőrző jegyzéket is tartalmaz. 2009 decemberében adták ki a technikai útmutató frissített válozatát, amelyet szükség esetén a továbbiakban is módosítani lehet.

Képzések és gyakorlatok

A Bizottság személyzete rendszeres továbbképzéseken vesz részt, így felkészültek egy esetleges vészhelyzetre.

A Bizottság ezenkívül az uniós és nemzeti készültségi tervek tesztelése céljából rendszeresen szervez próbariadókat, különös tekintettel annak felmérése érdekében, hogy a nemzeti hatóságok és intézmények képesek-e együttműködni a Bizottsággal és egymással az információcsere érdekében, egy olyan gyorsan terjedő egészségügyi vészhelyzet esetén, amely túlmutat a szervezeti felelősségi körükön.

Modellezés

A veszélyes anyagok/helyzetek terjedésének és ellenőrzésének elemzésére matematikai modelleket dolgoztak ki, amelyek segítik a döntéshozók munkáját a megfelelő készültségi és megelőzési intézkedések meghozatalában.

Az Európai Unió Közös Kutatóközpotja (KKK) ilyen modellek segítségével méri fel a fertőző járványok és világjárványok közegészségügyi hatását, a vegyi, radiológiai és nukleáris anyagok terjedését, illetve az éghajlatváltozás hatásait.

Egészségbiztonsági Bizottság kommunikációs hálózata

Az Egészségbiztonsági Bizottság (HSC) olyan kommunikációs hálózattal rendelkezik, amelynek keretén belül az Európai Bizottság, az uniós ügynökségek és a nemzeti kockázatkezelési hatóságok szakmai kommunikátorai megoszthatják egymással tapasztalataikat és az egészségügyi kockázatok és vészhelyzetek esetén alkalmazandó legjobb kommunikációs gyakorlatokat.