Pripravljenost in ukrepi

Nevarne kemične, biološke, radiološke in jedrske snovi (KBRJ)

EU koordinira nacionalne politike o večjih čezmejnih nevarnostih za javno zdravje, vključno z namernim ali nenamernim izpustom kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snovi. EU tudi pripravlja načrte pripravljenosti in odzivanja na ravni EU.

Nevarne kemične, biološke, radiološke in jedrske snovi

EU je pripravljena na vse vrste nevarnosti zaradi izpusta kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snovi, ne glede na to, ali to nevarnost povzroči človek ali gre za naravne nesreče, bodisi namerne bodisi nenamerne nesreče, denimo namerno onesnaženje pitne vode, nenamerno jedrsko onesnaženje ali pojav nove nalezljive bolezni, vključno s pandemijo.

Dejavnosti EU

Pripravljenost oziroma odzivanje na ravni EU zajema:

  • krizno upravljanje in strategije,
  • komunikacijske sisteme, ki povezujejo države EU,
  • strokovno svetovanje o preprečevanju, obvladovanju in ublažitvi nesreč,
  • oceno tveganja za zdravje,
  • raziskave o kemični, biološki, radiološki in jedrski nevarnosti.

Organizacijski okvir v primeru kemične, biološke, radiološke in jedrske nevarnosti v EU

Odbor EU za zdravstveno varnost, v katerem so predstavniki iz vseh držav EU, je glavno koordinacijsko telo za zdravstveno varnost v EU. Odbor se ukvarja z zadevami na področju (i) kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih nevarnosti, (ii) gripe in (iii) načrtovanja splošne pripravljenosti.

Pobuda za svetovno zdravstveno varnost

V Pobudi za svetovno zdravstveno varnost  sodelujejo zdravstveni delavci iz držav G7, Mehike in Evropske komisije, Svetovna zdravstvena organizacija pa sodeluje kot opazovalka.

Zdravstveni strokovnjaki pobude skrbijo za pripravljenost zdravstvenega sistema na svetovni ravni in svetujejo v izrednih zdravstvenih razmerah.

Primeri dogodkov v zvezi s kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in jedrskimi snovmi

  • Nerjaveče jeklo, kontaminirano s kobaltom-60
  • Polonij-210, uporabljen kot strup
  • Mleko, kontaminirano z melaminom
  • Aviarna influenca A(H5N1)