Pregătire şi reacţie

Ameninţările chimice, biologice şi radionucleare

UE coordonează politicile naţionale de combatere a ameninţărilor transfrontaliere la adresa sănătăţii publice, printre care se numără şi răspândirea deliberată sau accidentală de agenţi chimici, biologici şi radionucleari (CBRN). De asemenea, UE elaborează planuri de pregătire şi reacţie la situaţii de urgenţă, la nivel european.

Ce sunt ameninţările CBRN?

Planurile de pregătire vizează toate situaţiile de urgenţă implicând agenţi CBRN - fie că este vorba despre cauze naturale sau umane, accidentale sau deliberate. De exemplu, au în vedere cazuri precum contaminarea deliberată a apei de băut, contaminarea radionucleară accidentală, apariţia unor noi boli infecţioase sau a unor pandemii etc.

Activităţile UE

Printre activităţile UE de pregătire/reacţie la situaţiile de urgenţă asociate agenţilor CBRN se numără:

  • mecanisme şi strategii de gestionare a crizelor
  • sisteme de comunicare între ţările UE
  • consiliere specializată în materie de prevenire, tratament şi combatere
  • evaluări ale riscurilor pentru sănătate
  • promovarea cercetării pe teme legate de CBRN

Cadrul organizaţional de gestionare a ameninţărilor CBRN în UE

Comitetul UE pentru securitate sanitară (HSC) este format din reprezentanţi ai tuturor statelor membre şi este principalul organism de coordonare în domeniu. Activităţile HSC sunt grupate în trei secţiuni: (i) CBRN, (ii) gripă şi (iii) planificarea pregătirii generale.

Iniţiativa pentru securitate sanitară globală

Iniţiativa pentru securitate sanitară globală  este un parteneriat format din funcţionari din domeniul sănătăţii publice din ţările G7, Mexic şi Comisia Europeană. OMS participă în calitate de observator.

Parteneriatul furnizează o platformă pentru discuţiile legate de pregătirea globală în domeniul securităţii sanitare şi oferă consiliere în situaţii de urgenţă.

Exemple recente de incidente implicând agenţi CBRN

  • Oţelul inoxidabil contaminat cu cobalt-60
  • Utilizarea poloniului-210 ca otravă
  • Laptele contaminat cu melamină
  • Gripa aviară A(H5N1)