Gotowość i reagowanie

Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe

UE koordynuje działania poszczególnych krajów w zakresie zwalczania poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia publicznego, również tych spowodowanych zamierzonym lub przypadkowym uwolnieniem substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych. UE opracowuje również europejskie plany gotowości i reagowania na wypadek tego rodzaju zagrożenia.

Zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe

UE stara się być przygotowana na wszelkiego rodzaju zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (naturalne i spowodowane przez człowieka, przypadkowe i zamierzone), np. umyślne skażenie wody pitnej, przypadkowe zanieczyszczenie radioaktywne lub pojawienie się nowych chorób zakaźnych, również tych, które przyjmują formę pandemii.

Działania UE

Działania UE w zakresie gotowości i reagowania na wypadek zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych obejmują:

  • plany i strategie w zakresie zarządzania kryzysowego
  • systemy łączności między krajami UE
  • opinie ekspertów w sprawie profilaktyki, leczenia i ograniczenia skutków zagrożeń
  • ocenę zagrożeń dla zdrowia
  • wspieranie badań w dziedzinie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych.

Ramy organizacyjne w UE

Głównym organem odpowiadającym za koordynację bezpieczeństwa zdrowotnego w UE jest Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów UE. Komitet podzielono na trzy działy: (i) ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych, (ii) ds. grypy oraz (iii) ds. ogólnego planowania gotowości na wypadek sytuacji zagrożenia.

Ogólnoświatowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego

Ogólnoświatowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego  to partnerstwo skupiające pracowników służby zdrowia z krajów G7, Meksyku i Komisji Europejskiej, a także przedstawicieli WHO w charakterze obserwatorów.

Stanowi ona platformę w zakresie przygotowania na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia na poziomie światowym oraz udzielania porad w sytuacjach kryzysowych.

Przykłady niedawnych zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych

  • zanieczyszczenie stali nierdzewnej kobaltem-60
  • wykorzystanie polonu-210 jako trucizny
  • skażenie mleka melaminą
  • grypa ptaków A(H5N1)