Paraatheid en reactie

Chemische, biologische en nucleaire dreigingen

De EU coördineert het nationaal beleid voor grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid, met inbegrip van de opzettelijke of accidentele verspreiding van chemische, biologische of nucleaire agentia (CBRN). De EU ontwikkelt ook paraatheids- en -reactieplannen op EU-niveau.

Wat zijn CBRN-dreigingen?

De EU wil voorbereid zijn op alle soorten CBRN-dreigingen, ongeacht of ze door de mens, de natuur, door een ongeluk of opzettelijk veroorzaakt worden. Voorbeelden zijn opzettelijke verontreiniging van het drinkwater, accidentele nucleaire vervuiling of het opduiken van nieuwe besmettelijke ziekten met inbegrip van ziekten die tot een pandemie kunnen leiden.

Wat doet de EU?

De activiteiten op EU-niveau voor CBRN-paraatheid en -reactie omvatten:

  • mechanismen en strategieën voor crisisbeheer
  • systemen voor de communicatie tussen de EU-landen
  • deskundig advies voor preventie, aanpak en beperking van dreigingen
  • beoordeling van gezondheidsrisico's
  • stimuleren van onderzoek

Organisatorisch kader voor CBRN-dreigingen in de EU

Het Gezondheidsbeveiligingscomité van de EU is de belangrijkste coördinator op het gebied van gezondheidsbescherming in de EU en omvat vertegenwoordigers van alle EU-landen. Het comité telt drie afdeling: i) CBRN, ii) griep en iii) algemene gereedheid.

Global Health Security Initiative (GHSI)

Het Global Health Security Initiative  is een partnerschap van volksgezondheidsfunctionarissen van de G7-landen, Mexico en de Europese Commissie, met de Wereldgezondheidsorganisatie als waarnemer.

Het fungeert als platform voor paraatheid in verband met bedreigingen voor de volksgezondheid en als adviesverstrekker bij noodsituaties.

Voorbeelden van recente CBRN-incidenten

  • Staal besmet met cobalt-60
  • Polonium-210 gebruikt als vergif
  • Melk besmet met melamine
  • Aviaire influenza van het subtype H5N1