Sagatavotība un reakcija

Ķīmiskā, bioloģiskā, radioloģiskā un kodolpiesārņojuma draudi

ES koordinē valstu politiku cīņā pret nozīmīgiem starptautiskiem draudiem sabiedrības veselībai, tostarp pret tīšu vai nejaušu ķīmisko, bioloģisko un radioaktīvo vielu izplatīšanu. ES arī izstrādā ES līmeņa sagatavotības un atbildes reakcijas plānus minēto vielu izplatīšanas draudu gadījumā.

Kādi var būt ķīmiskā, bioloģiskā, radioloģiskā un kodolpiesārņojuma draudi?

Lai panāktu ES gatavību rīkoties šo vielu izplatīšanās gadījumā, uzmanību pievērš visādiem šo vielu piesārņojuma veidiem — mākslīgiem, dabiskiem, nejaušiem vai ļaunprātīgiem, piemēram, gadījumi, kad ir tīšām piesārņots dzeramais ūdens, nejauši noplūdušas radioaktīvās vielas vai ir parādījusies jauna infekcija slimība, kas var izplatīties arī pandēmijas mērogā.

ES pasākumi

Sagatavošanās un atbildes reakcijas pasākumi ES mērogā ietver:

  • krīzes vadības pasākumus un stratēģijas,
  • komunikācijas sistēmas, kas savieno ES dalībvalstis,
  • ekspertu padomi par profilaksi, piesārņojuma likvidēšanu (piemēram, cietušo ārstēšanu, piesārņotā materiāla apstrādi) un seku mazināšanu,
  • veselības apdraudējuma novērtēšana,
  • pētniecības veicināšana par jautājumiem, kas saistīti ar ķīmiskajām, bioloģiskajām un radioaktīvajām vielām.

Kāda struktūra atbild par šiem draudiem ES?

Galvenā koordinācijas struktūra, kas atbildīga par veselības aizsardzību Eiropas Savienībā, ir ES Veselības aizsardzības komiteja, kurā ir visu ES dalībvalstu pārstāvji. Komiteja darbojas trīs jomās: i) ķīmiskās, bioloģiskās un radioaktīvās vielas; ii) gripa; iii) vispārējās sagatavotības plānošana.

Pasaules veselības drošības iniciatīva

Pasaules veselības drošības iniciatīva  ir partnerība, kurā piedalās veselības aizsardzības amatpersonas no G7 valstīm, Meksikas un Eiropas Komisijas. PVO tajā piedalās novērotājas statusā.

Tā palīdz sagatavoties globāla mēroga cīņai pret veselības apdraudējumiem un sniedz padomus ārkārtas situācijās, kurās ir apdraudēta veselība.

Jaunākie piesārņojuma incidenti

  • Ar kobaltu-60 kontaminēts nerūsējošais tērauds
  • Polonijs-210 izmantots par indi
  • Ar melamīnu piesārņots piens
  • Putnu gripa A(H5N1)