Pasirengimas ir reagavimas

Cheminis, biologinis, radiologinis ir branduolinis pavojus

ES koordinuoja nacionalinę kovos su pagrindiniu įvairiose valstybėse kylančiu įvairių sričių, tarp jų tyčinio arba netyčinio cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių (ChBRB) medžiagų išleidimo į aplinką, pavojumi visuomenės sveikatai politiką. Be to, ES rengia ES lygmens parengties ChBRB pavojui ir reagavimo į jį planus.

Kas yra ChBRB pavojus?

ES siekia būti pasirengusi visų rūšių ChBRB pavojui – žmogaus sukeltam, gamtiniam, netyčiniam arba tyčiniam – pvz., tyčinei geriamo vandens taršai, netyčinei radiologinei bei branduolinei taršai ar naujų užkrečiamųjų ligų, įskaitant pandeminių, atsiradimui.

ES veikla

ES lygmens parengties ChBRB pavojui ir reagavimo į jį veikla:

  • krizių valdymo priemonės ir strategijos,
  • ES šalis jungiančios komunikacijos sistemos,
  • ekspertų konsultacijos prevencijos, padarinių šalinimo ir švelninimo klausimais,
  • pavojaus sveikatai vertinimas,
  • mokslinių tyrimų su ChBRB medžiagomis susijusiomis temomis skatinimas.

Kovos su ChBRB pavojumi ES organizacinė struktūra

ES sveikatos saugumo komitetas, kurį sudaro visų ES šalių atstovai, yra sveikatos saugumo ES pagrindinė koordinavimo įstaiga. Sveikatos saugumo komitetą sudaro trys skyriai: ChBRB pavojaus, gripo ir bendrosios parengties planavimo.

Pasaulinė sveikatos saugumo iniciatyva

Pasaulinė sveikatos saugumo iniciatyva  – tai Didžiojo septyneto šalių, Meksikos ir Europos Komisijos PSO stebima sveikatos srities pareigūnų partnerystės iniciatyva.

Ji suteikia galimybę pasauliniu mastu siekti pažangos sveikatos saugumo parengties srityje ir teikti konsultacijas esant sveikatos srities ekstremaliosioms situacijoms.

Naujausių ChBRB incidentų pavyzdžiai

  • Kobaltu-60 užterštas nerūdijantis plienas,
  • polonis-210 panaudotas kaip nuodai,
  • melaminu užterštas pienas,
  • paukščių gripas A(H5N1).