Felkészültség és válaszintézkedések

Vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatok

Az Európai Unió összehangolja a közegészségügyet érintő, határokon átnyúló fontosabb veszélyekkel, többek között a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris anyagok szándékos vagy véletlen kibocsátásával szembeni fellépést célzó nemzeti szakpolitikákat. Ezenkívül, az Európai Unió a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokkal szemben uniós szintű készültségi és elhárítási terveket dolgoz ki.

Milyen vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokkal kell számolnunk?

Az Európai Unió igyekszik felkészülni mindenfajta vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatra – legyen az ember okozta, természetes, véletlen vagy éppen szándékos cselekmény okozta kockázat, pl. az ivóvíz szándékos megmérgezése, baleset okozta radioaktív szennyezés vagy valamilyen új, világjárvány formájában megjelenő fertőző betegség.

Uniós tevékenységek

A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokkal szembeni felkészültséget és reagálóképességet erősítő uniós tevékenységek a következőket foglalják magukban:

  • válságkezelésre vonatkozó intézkedések és stratégiák kidolgozása
  • az Európai Unió országait összekapcsoló kommunikációs rendszerek létrehozása
  • megelőzésre, kezelésre és a károk enyhítésére vonatkozó szaktanácsadás nyújtása
  • egészségügyi kockázatfelmérések készítése
  • a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokkal kapcsolatos kutatások támogatása

A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokkal szembeni uniós fellépés szervezeti kerete

Az Európai Unió Egészségbiztonsági Bizottsága, amelyben minden uniós ország képviselteti magát, a legfontosabb koordinációs testület az Európai Unió egészségügyi biztonságának szempontjából. Az Egészségbiztonsági Bizottság három részlege (i) a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatokkal, (ii) az influenzával, valamint (iii) az általános felkészültség tervezésével foglalkozik.

A globális egészségbiztonsági kezdeményezés

A globális egészségbiztonsági kezdeményezés  a G7-országok, Mexikó és az Európai Bizottság egészségügyi tisztviselőinek partnerségi együttműködése, amelyben megfigyelőként a WHO is részt vesz.

A kezdeményezés a globális szintű egészségbiztonsági felkészültség programadó fóruma, amely egészségügyi vészhelyzetekben szaktanácsadással nyújt segítséget.

Példák a közelmúltban történt vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris vészhelyzetekre

  • Kobalt-60 izotóp tartalmú rozsdamentes acél
  • Polónium-210 méregként való használata
  • Melamin-tartalmú tej
  • A (H5N1) madárinfluenza