Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Kemialliset, biologiset, säteily- ja ydinuhat

EU koordinoi merkittävien rajatylittävien kansanterveysuhkien torjumiseen suunnattuja kansallisia toimia. Uhkiin kuuluu myös CBRN-aineiden (kemiallisten, biologisten ja säteily- ja ydinaineiden) tahallinen tai tahaton vapauttaminen. Lisäksi EU kehittää koko EU:n tason reagointisuunnitelmia ja varautumista CBRN-uhkiin.

Mitä CBRN-uhkat ovat?

EU:ssa varaudutaan kaikentyyppisiin CBRN-uhkiin – olivatpa ne ihmisen tai luonnon aiheuttamia, tahattomia tai tahallisia, kuten juomaveden tahallinen saastuttaminen, radioaktiivisten aineiden tahaton levittäminen tai uuden tartuntataudin, myös pandemiatyyppisen, ilmaantuminen.

EU:n toimet

EU-tasolla CBRN-uhkiin varaudutaan ja niihin reagoidaan esimerkiksi seuraavien toimien avulla:

  • kriisinhallintajärjestelyt ja -strategiat
  • EU-maita yhdistävät viestintäjärjestelmät
  • CBRN-uhkien ehkäisyä, hoitoa ja lievittämistä koskeva asiantuntija-apu
  • terveysriskien arviointi
  • CBRN-uhkiin liittyvän tutkimuksen edistäminen.

CBRN-uhkien varalle rakennetut hallinnolliset puitteet

EU:n terveysturvakomitea, johon kuuluu edustajia kaikista EU-maista, on EU:n terveysturvan tärkein koordinoiva elin. Terveysturvakomitean kolme jaostoa vastaavat CBRN-uhkiin ja influenssaan varautumisesta sekä yleisistä valmiussuunnitelmista.

Maailmanlaajuinen terveysturva-aloite (Global Health Security Initiative)

Maailmanlaajuinen terveysturva-aloite  on G7-maiden, Meksikon sekä Euroopan komission terveysviranomaisten yhteistyöhanke, johon myös Maailman terveysjärjestö WHO osallistuu tarkkailijana.

Se toimii globaalin tason foorumina terveysturvakysymyksiin varautumiseen liittyvissä asioissa ja antaa myös neuvoja terveyskriisitilanteissa.

Esimerkkejä äskettäin tapahtuneista CBRN-tilanteista:

  • koboltti 60:n saastuttama ruostumaton teräs
  • polonium 210:n käyttö myrkkynä
  • melamiinin saastuttama maito
  • lintuinfluenssa A(H5N1).