Valmisolek ja reageerimine

Keemilised, bioloogilised ning kiirgus- ja tuumaohud

EL koordineerib liikmesriikide poliitikat, mis hõlmab suuri piiriüleseid ohte rahvatervisele, sealhulgas tahtlikku või juhuslikku keemiliste, bioloogiliste, kiirgus- ja tuumaainete keskkonda paiskamist. Samuti arendab EL keemilise, bioloogilise, kiirgus- ja tuumaohu alaseid valmisoleku ning reageerimiskavasid ELi tasandil.

Mis on keemilised, bioloogilised ning kiirgus- ja tuumaohud?

ELi valmisoleku puhul keskendutakse kõikidele keemiliste, bioloogiliste ning kiirgus- ja tuumaohu liikidele – inimtegevusest põhjustatud, looduslikud, juhuslikud või tahtlikud (nt joogivee tahtlik saastamine, juhuslik kiirgus- või tuumasaaste teke ning uue nakkushaiguse esinemine, ka sellise, mis saavutab pandeemia mõõtmed.

ELi tegevus

Keemilisteks, bioloogilisteks ning kiirgus- ja tuumaohtudeks valmisolek või neile reageerimine ELi tasandil hõlmab järgmist tegevust:

  • kriisiohjamise korraldamine ja strateegiad
  • ELi liikmesriike ühendavad kommunikatsioonisüsteemid
  • ekspertide nõuanded ennetamise, ravi ja leevendamise kohta
  • terviseriskide hindamised
  • teadusuuringute edendamine keemiliste, bioloogiliste ning kiirgus- ja tuumaohtudega seotud valdkondades

Keemilisi, bioloogilisi ning kiirgus- ja tuumaohte hõlmav organisatsiooniline raamistik ELis

ELi terviseohutuse komitee, kuhu kuuluvad liikmed kõigist ELi liikmesriikidest, on ELis terviseohutuse valdkonnas peamine koordineerija. ELi terviseohutuse komitee kolm alajaotust on: i) keemilised, bioloogilised ning kiirgus- ja tuumaohud ii) gripp ja iii) üldise valmisoleku planeerimine.

Ülemaailmne terviseohutuse algatus

Ülemaailmne terviseohutuse algatus  on partnerlus, milles osalevad tervishoiuametnikud G7 riikidest, Mehhikost ning Euroopa Komisjonist, ning mille juures Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on vaatleja rollis.

See on platvormiks tervishoiualasele valmisolekule ülemaailmsel tasandil ning see annab tervishoiualastes hädaolukordades vajalikke nõuandeid.

Näited viimastest keemiliste, bioloogiliste ning kiirgus- ja tuumaohtudega seotud juhtumitest:

  • Koobalt-60ga saastunud roostevaba teras
  • Mürgina kasutatud poloonium-210
  • Melamiiniga saastunud piim
  • Lingude gripp A(H5N1)