Připravenost a reakce

Chemické, biologické, radiologické a jaderné ohrožení

EU koordinuje v rámci ochrany veřejného zdraví politiky členských států zaměřené na hrozby přesahující jejich hranice. Jedná se především o ohrožení úmyslně či neúmyslně způsobeným únikem chemického, biologického, radiologického nebo jaderného materiálu (CBRN). Rovněž se na úrovni EU pracuje na plánech připravenosti a reakce na únik těchto materiálů.

Typy ohrožení CBRN

EU zajišťuje připravenost na všechny typy rizik souvisejících s chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným ohrožením, ať už jsou způsobena člověkem, přírodou, úmyslně či neúmyslně – např. na úmyslné znečištění pitné vody, nové infekční nemoci, včetně nemocí, které mohou přerůst v pandemii.

Činnost EU

EU se v této oblasti zaměřuje na:

  • opatření a strategie krizového řízení
  • komunikační systémy propojující země EU
  • odborné poradenství ohledně prevence, zásahu a zmírňování dopadů
  • posouzení zdravotních rizik
  • podporu souvisejícího výzkumu

Organizační rámec pro CBRN v Evropské unii

Hlavním koordinujícím subjektem je pro tuto oblast Výbor pro zdravotní bezpečnost EU, v němž mají své zástupce všechny členské státy. Výbor má tři sekce, které se věnují připravenosti na: i) ohrožení chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným materiálem, ii) pandemii chřipky a iii) všeobecnému plánování a připravenosti.

Iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost

Iniciativa pro celosvětovou zdravotní bezpečnost  je partnerství zdravotních útvarů zemí G7, Mexika a Evropské komise. WHO má v rámci této iniciativy status pozorovatele.

Jde o platformu pro připravenost na celosvětové úrovni, která poskytuje poradenství v případech akutního ohrožení veřejného zdraví.

Příklady řešených případů z kategorie CBRN

  • nerezová ocel kontaminovaná radioaktivním izotopem kobalt-60
  • použití radioaktivního izotopu polonium-210 k otravě osob
  • mléko kontaminované melaminem
  • ptačí chřipka A (H5N1)