Strategia privind sănătatea

Politici

Strategia UE „Împreună pentru sănătate” vine în sprijinul Strategiei Europa 2020.

Strategia Europa 2020 îşi propune să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care să promoveze creşterea pentru toţi. Pentru ca acest lucru să fie posibil, o condiţie esenţială este ca cetăţenii să aibă o stare bună de sănătate.

Investiţiile în sănătate

Pe lângă faptul că reprezintă o valoare în sine, sănătatea este o condiţie necesară pentru prosperitate. Utilizarea eficientă a resurselor în domeniul sănătăţii poate promova creşterea.

Europa are nevoie de investiţii inteligente în domeniul sănătăţii:

  • bugetele sistemelor de sănătate nu trebuie neapărat să fie mai mari, ci să fie cheltuite mai inteligent
  • este nevoie de investiţii în sănătate, în special prin intermediul programelor de promovare a sănătăţii
  • sunt necesare investiţii în asigurările de sănătate pentru a reduce inegalităţile şi excluziunea socială.

Investiţii în sănătate: documentul de lucru al Comisiei, publicat în februarie 2013, ca parte a Pachetului de investiţii sociale pentru promovarea creşterii şi coeziunii

Strategia UE în domeniul sănătăţii - cifre-cheie 

Împreună pentru sănătate

Împreună pentru sănătate , strategie a UE adoptată în 2007:

  • răspunde la provocările cu care se confruntă statele membre, consolidând cooperarea şi coordonarea la nivelul UE
  • vine în completarea politicilor naţionale în domeniul sănătăţii, în conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind funcţionarea UE.

O evaluare realizată de Comisia Europeană în 2011 arată că strategia acţionează ca document de referinţă pentru măsuri întreprinse la nivel naţional şi european şi confirmă că principiile şi obiectivele identificate în 2007 vor rămâne valabile şi în următorii zece ani, în contextul Strategiei Europa 2020.

Strategia UE în domeniul sănătăţii (2008‑2013) – evaluare intermediară