Zdravstvena strategija

Pregled

Države članice EU so v prvi vrsti odgovorne za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva. Zdravstvena politika EU dopolnjuje nacionalne politike in skrbi za varovanje zdravja ljudi v vseh politikah EU.

Cilji politik in ukrepov EU na področju javnega zdravja:

 • varovanje in krepitev zdravja državljanov EU
 • podpora posodobljanju zdravstvene infrastrukture
 • izboljšanje učinkovitosti evropskih zdravstvenih sistemov

Predstavniki nacionalnih organov in Evropske komisije razpravljajo o pomembnih zdravstvenih vprašanjih v delovni skupini za javno zdravje na visoki ravni. Institucije EU, države, regionalni in lokalni organi ter druge skupine deležnikov prispevajo k izvajanju zdravstvene strategije EU.

Vloga Evropske komisije

Evropska komisija podpira prizadevanja držav članic za varovanje in izboljšanje zdravja evropskih državljanov ter pomaga pri zagotavljanju dostopnosti, uspešnosti in vzdržnosti njihovih zdravstvenih sistemov. To počne na različne načine, med drugim:

 • predlaga zakonodajo
 • zagotavlja finančno pomoč
 • usklajuje in spodbuja izmenjavo najboljših praks med državami EU in zdravstvenimi strokovnjaki
 • izvaja dejavnosti za spodbujanje zdravja

Zakonodaja

EU lahko zdravstveno zakonodajo sprejme v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, in sicer na podlagi člena 168 (varovanje javnega zdravja), člena 114 (približevanje zakonodaje) in člena 153 (socialna politika). Zakonsko so na ravni EU urejena naslednja področja:

Svet EU lahko državam članicam izda tudi priporočila o javnem zdravju.

Naložbe v zdravstvo

Komisija spodbuja naložbe v zdravstvo, da se v širšem smislu zagotovi pametna, trajnostna in vključujoča gospodarska rast. Zlasti spodbuja:

 • učinkovite, dostopne in vzdržne zdravstvene sisteme
 • naložbe v zdravje v okviru ukrepov za preprečevanje bolezni in promocijo zdravja
 • vlaganje v zdravstveno zavarovanje, da bi zmanjšali neenakosti in odpravili socialno izključenost

Sofinanciranje

Prednostne naloge v obdobju 2016–2020

Ukrepanje EU na področju javnega zdravja temelji zlasti na spodbudah in ukrepih sodelovanja. Evropska komisija ima pri tem pomembno podporno vlogo, saj zagotavlja smernice in mehanizme za spodbujanje sodelovanja in učinkovitejše delovanje nacionalnih sistemov. Izzivi ukrepov so naslednji:

 • doseganje večje stroškovne učinkovitosti
 • konkurenčnost in varnost
 • obvladovanje novih globalnih groženj, kot je protimikrobna odpornost
 • oblikovanje politike na podlagi dokazov
 • odprava dejavnikov tveganja zaradi nenalezljivih bolezni
 • spodbujanje cepljenja

Sorodne informacije