Strategia privind sănătatea

Privire de ansamblu

Țările UE dețin responsabilitatea principală pentru organizarea și furnizarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală. Prin urmare, politica UE în domeniul sănătății este menită să completeze politicile naționale și să asigure protecția sănătății în cadrul tuturor politicilor UE.

Politicile și acțiunile UE în materie de sănătate publică vizează:

 • protejarea și îmbunătățirea sănătății cetățenilor UE
 • furnizarea de sprijin pentru modernizarea infrastructurii de sănătate
 • îmbunătățirea eficienței sistemelor de sănătate.

Aspectele sanitare strategice sunt discutate în cadrul unui grup de lucru la nivel înalt privind sănătatea publică, format din reprezentanți ai autorităților naționale și ai Comisiei Europene. Instituțiile UE, țările membre, autoritățile locale și regionale și alte grupuri de interes contribuie la punerea în aplicare a strategiei UE în domeniul sănătății.

Rolul Comisiei Europene

Rolul Comisiei Europene este de a sprijini eforturile depuse de statele membre pentru a proteja și îmbunătăți sănătatea cetățenilor lor și pentru a asigura accesibilitatea, eficacitatea și reziliența sistemelor lor de sănătate. Acest lucru se realizează prin diverse mijloace, cum ar fi:

 • formularea de propuneri legislative
 • furnizarea de sprijin financiar
 • coordonarea și facilitarea schimbului de bune practici între țările UE și experți din domeniul sănătății
 • organizarea de activități de promovare a sănătății.

Legislație

UE poate adopta acte legislative în domeniul sănătății în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene: articolul 168 (protejarea sănătății publice), articolul 114 (apropierea legislației) și articolul 153 (politica socială). UE a adoptat acte legislative în diverse domenii, printre care:

De asemenea, Consiliul UE poate adresa statelor membre recomandări cu privire la sănătatea publică în țările UE.

Investiții în sănătate

Comisia promovează investițiile în sănătate drept mijloc pentru a obține o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin :

 • promovarea unor sisteme de sănătate eficace, accesibile și adaptabile
 • investiții în sănătate prin promovarea sănătății și a mijloacelor de prevenire a bolilor
 • susținerea acoperirii de sănătate ca modalitate de reducere a inegalităților și de combatere a excluziunii sociale.

Instrumente de cofinanțare

Priorități pentru perioada 2016-2020

Acțiunea UE în domeniul sănătății publice este legată în principal de stimulente și măsuri de cooperare. Comisia Europeană are un rol de sprijin important, furnizând orientări și instrumente de promovare a cooperării și ajutând sistemele naționale să funcționeze mai eficient. Acțiunile se axează pe:

 • asigurarea unei mai bune rentabilități
 • îmbinarea competitivității și siguranței
 • abordarea amenințărilor globale emergente, cum ar fi rezistența la antimicrobiene
 • elaborarea de politici bazate pe date concrete
 • abordarea factorilor de risc în ceea ce privește bolile netransmisibile
 • promovarea vaccinării.

Pe aceeași temă