Egészségügyi stratégia

Áttekintés

Az egészségügyi szolgáltatások és ellátás megszervezése és biztosítása alapvetően az uniós tagországok felelőssége. Az uniós szintű egészségügyi politika ezért komplementer szerepet tölt be, és arról gondoskodik, hogy az egészség védelme kellő hangsúlyt kapjon az összes uniós politikában.

A közegészségügy terén az uniós politikák és intézkedések a következőket célozzák:

 • a polgárok egészségének védelme és javítása,
 • az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítésének támogatása,
 • az egészségügyi rendszerek hatékonyságának növelése.

A stratégiai egészségügyi kérdéseket az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok képviselői magas szintű népegészségügyi munkacsoportban vitatják meg. Az egészségügyi stratégia végrehajtásához az uniós intézmények, a tagállamok, a regionális és helyi önkormányzatok, valamint az egyéb érdekcsoportok egyaránt hozzájárulnak.

Az Európai Bizottság szerepe

Az egészségügy területén az Európai Bizottság a tagállami erőfeszítések támogatójaként lép fel: a polgárok egészségének védelmét és javítását, valamint az egészségügyi rendszerek hozzáférhetőségének, hatékonyságának és stabilitásának biztosítását célzó fellépésekhez nyújt segítséget, egyebek mellett a következő eszközökkel:

 • jogszabályjavaslatokat terjeszt elő,
 • pénzügyi támogatást biztosít,
 • koordinálja és előmozdítja a tagállamok és az egészségügyi szakemberek közötti tapasztalatcserét,
 • népszerűsíti az egészségfejlesztést.

Jogalkotás

Az egészségügy területén az Unió az Európai Unió működéséről szóló szerződés következő cikkei alapján fogadhat el jogszabályokat: 168. cikk (népegészségügy), 114. cikk (jogszabályok közelítése) és 153. cikk (szociálpolitika). Uniós jogszabályok születtek többek között az alábbiak vonatkozásában:

Az Európai Unió Tanácsa emellett közegészségügyi ajánlásokat is intézhet a tagállamokhoz.

Egészségügyi beruházások

Az egészségügyi beruházások előmozdítása az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését szolgáló erőfeszítések tágabb kontextusába illeszkedik. Az Európai Bizottság ennek keretében a következő lépéseket támogatja:

 • hatékony, hozzáférhető és stabil egészségügyi rendszerek kialakítása,
 • egészségfejlesztés és betegségmegelőzés,
 • egyetemes egészségügyi ellátás az egyenlőtlenségek csökkentése és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem jegyében.

Társfinanszírozási eszközök

A 2016 és 2020 közötti időszak prioritásai

A közegészségügy területén az EU tevékenysége elsősorban ösztönzőkhöz és együttműködési intézkedésekhez kapcsolódik. Az Európai Bizottság támogatóként fontos szerepet játszik: megadja a szükséges iránymutatást és eszközöket ahhoz, hogy szorosabb legyen az együttműködés és a tagállami rendszerek hatékonyabban tudjanak működni. Az uniós intézkedések célkeresztjében a következők állnak:

 • a költséghatékonyság növelése,
 • a versenyképesség növelése, fenntartva a biztonságot,
 • az új keletű globális fenyegetések, pl. az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem,
 • kutatási eredményeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal,
 • a nem fertőző betegségekkel kapcsolatos kockázati tényezők kezelése,
 • az átoltottság előmozdítása.

Kapcsolódó információk