Strategia zdrowia

Pregled

Države članice same su odgovorne za organiziranje i pružanje zdravstvenih usluga i medicinske skrbi. Zdravstvenom politikom Unije samo se nadopunjuju nacionalne politike te osigurava zdravstvena zaštita u svim politikama Unije.

Politike i djelovanja Unije u području javnog zdravlja usmjerene su na sljedeće:

 • zaštitu i poboljšanje zdravlja građana Unije
 • potporu modernizaciji zdravstvene infrastrukture
 • poboljšanje učinkovitosti europskih zdravstvenih sustava.

O strateškim pitanjima koja se odnose na zdravlje predstavnici nacionalnih tijela i Europske komisije raspravljaju u visokoj radnoj skupini za javno zdravlje. Institucije Unije, države članice, regionalna i lokalna tijela te druge interesne skupine pridonose provedbi zdravstvene strategije Unije.

Uloga Europske komisije

Europska komisija podupire napore koje države članice ulažu u cilju zaštite i unapređenja zdravlja svojih građana i osiguravanja pristupačnosti, učinkovitosti i otpornosti svojih zdravstvenih sustava. To čini različitim sredstvima, među ostalim:

 • predlaganjem zakonodavstva
 • pružanjem financijske potpore
 • koordinacijom i olakšavanjem razmjene najbolje prakse među državama članicama i zdravstvenim stručnjacima
 • aktivnostima promicanja zdravlja.

Zakonodavstvo

Unija može donijeti zakonodavstvo u području zdravlja na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije, i to članka 168. (zaštita javnog zdravlja), članka 114. (usklađivanje zakonodavstava) i članka 153. (socijalna politika). Područja u kojima je Unija donijela zakonodavne akte:

Vijeće Europske unije može državama članicama uputiti i preporuke o javnom zdravlju.

Ulaganje u zdravlje

Komisija promiče ulaganje u zdravlje kao šire sredstvo za ostvarivanje pametnog, održivog i uključivog rasta. Ona to čini na sljedeće načine:

 • promicanjem učinkovitih, pristupačnih i otpornih zdravstvenih sustava
 • ulaganjem u zdravlje prevencijom bolesti i promicanjem zdravlja
 • promicanjem zdravstvenog osiguranja kao sredstva za smanjenje nejednakosti i rješavanje problema socijalne isključenosti.

Instrumenti za sufinanciranje

Prioriteti za razdoblje 2016. – 2020.

Djelovanje Unije u području javnog zdravlja uglavnom se odnosi na poticaje i mjere suradnje. Europska komisija pritom ima važnu ulogu potpore u smislu davanja smjernica i osiguravanja instrumenata za promicanje suradnje i povećanje učinkovitosti nacionalnih sustava. Djelovanje je usmjereno na sljedeće izazove:

 • racionalizacija troškova
 • konkurentnost bez ugrožavanja sigurnosti
 • suzbijanje novih globalnih prijetnji, primjerice antimikrobne otpornosti
 • donošenje politika utemeljenih na dokazima
 • suzbijanje rizičnih čimbenika nezaraznih bolesti
 • promicanje cijepljenja.

Povezane informacije