Folkhälsostrategi

Intressegrupper

Allmänheten, intressegrupper och organisationer kan aktivt bidra till EU:s hälsoarbete i kommissionens grupper, forum och tävlingar. De bygger på input från både allmänheten och fackfolk och bidrar till ett meningsfullt utbyte och evidensbaserade politiska beslut.

EU:s folkhälsoplattform

EU:s folkhälsoplattform är det viktigaste forumet för kommunikation och samarbete mellan kommissionen och olika intressegrupper och organisationer, och är också ett sätt för organisationerna att kommunicera sinsemellan.

Plattformen ska

  • vara ett forum för dialog mellan EU-kommissionen och intressegrupper och organisationer på hälsoområdet
  • underlätta diskussioner mellan kommissionen och de olika grupperna
  • bidra till en öppnare dialog om hälsofrågor
  • bygga upp kunskap om folkhälsofrågor
  • sprida information om kommissionens hälsoprojekt
  • kartlägga, sprida och uppmuntra till bra hälsoinsatser
  • samla in och sprida forskningsrön
  • informera om andra hälsorelaterade politikområden.

Organisationerna ska vara lagligt registrerade i EU och i öppenhetsregistret.

EU:s folkhälsopris till hjälporganisationer

EU-kommissionen vill med sitt folkhälsopris belöna icke-statliga organisationers utmärkta insatser för hälso- och sjukvård eller hälsopolitik.

Varje år har priset ett särskilt tema. På folkhälsoplattformen finns exempel på god praxis som ska inspirera andra.