Zdravstvena strategija

Interesne skupine

Splošna javnost, interesne skupine in organizacije lahko prispevajo k dejavnostim EU na področju zdravja prek struktur, ki jih je vzpostavila Evropska komisija. Te strukture spodbujajo sodelovanje javnosti in stroke, omogočajo koristno izmenjavo izkušenj in snovanje politike na podlagi dokazov.

Platforma zdravstvene politike EU

Platforma zdravstvene politike EU je glavni forum za komuniciranje in sodelovanje med interesnimi skupinami in organizacijami na področju zdravja ter Evropsko komisijo. Platforma izboljšuje tudi izboljšuje komuniciranje med temi organizacijamikomuniciranje med temi organizacijami.

Namen platforme:

  • zagotoviti okvir za dialog med Evropsko komisijo in interesnimi skupinami ali organizacijami, povezanimi z zdravstvom
  • omogočiti ciljno naravnane razprave med službami Komisije in temi skupinami
  • povečati transparentnost dialoga v zvezi z zdravstveno politiko
  • okrepiti poznavanje javnozdravstvenih vprašanj in ustrezno strokovno znanje
  • bolje informirati o projektih Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane (npr. sofinanciranih projektih zdravstvenega programa)
  • opredeliti, izmenjati in spodbuditi uporabo dobrih javnozdravstvenih praks
  • zbrati in razširiti rezultate raziskav
  • ponuditi informacije o drugih področjih politik, povezanih z zdravstvom

Platformo lahko uporabljajo vse te interesne skupine in organizacije, če so zakonito registrirane v EU in v registru za preglednost.

Zdravstvena nagrada EU za nevladne organizacije

Z zdravstveno nagrado EU za nevladne organizacije Evropska komisija opozori na izjemne dosežke nevladnih organizacij na področju zdravstvenega varstva in zdravstvene politike v njihovem kraju.

Zdravstvena nagrada EU je vsako leto namenjena drugi temi, objavljene najboljše prakse na platformi zdravstvene politike pa naj bi spodbudile podobno ravnanje tudi pri drugih.