Strategia privind sănătatea

Grupuri de interese

Publicul larg, grupurile de interese și organizațiile pot contribui la activitățile UE legate de sănătate în cadrul structurilor înființate de Comisia Europeană. Aceste structuri încurajează participarea publicului și a profesioniștilor, facilitează schimburile utile și contribuie la elaborarea de politici bazate pe elemente concrete.

Platforma UE privind politica în domeniul sănătății

Platforma UE privind politica în domeniul sănătății reprezintă principalul mijloc de comunicare și cooperare între Comisia Europeană și grupurile de interese din acest sector. De asemenea, ea îmbunătățește comunicarea dintre aceste organizații.

Obiectivele sale sunt de a:

  • oferi un cadru pentru dialogul dintre Comisia Europeană și organizațiile/grupurile de interese din domeniul sănătății
  • facilita discuțiile dintre serviciile Comisiei și aceste grupuri
  • contribui la transparența dialogului privind politica în domeniul sănătății
  • consolida cunoștințele legate de sănătatea publică și expertiza aferentă
  • conferi vizibilitate proiectelor DG Sănătate și Siguranță Alimentară (de exemplu, proiectele cofinanțate prin programul în domeniul sănătății)
  • identifica, difuza și încuraja bunele practici în materie de politică de sănătate
  • colecta și face cunoscute rezultatele cercetării
  • furniza informații despre alte domenii de acțiune legate de sănătate.

Platforma se adresează tuturor acestor grupuri de interese și organizații înregistrate în mod legal în UE și în Registrul de transparență.

Premiul UE în domeniul sănătății pentru ONG-uri

Prin Premiul UE în domeniul sănătății pentru ONG-uri, Comisia Europeană aduce în prim-plan contribuțiile remarcabile ale organizațiilor neguvernamentale în domeniul asistenței medicale sau al politicii de sănătate pe plan local.

În fiecare an, Premiul UE în domeniul sănătății se axează pe o temă diferită. Cele mai bune practici sunt publicate pe platforma UE privind politica în domeniul sănătății, pentru a constitui o sursă de inspirație pentru alți actori care ar putea adopta abordări similare.