Strateġija għas-Saħħa

Il-Gruppi ta’ Interess

Il-pubbliku ġenerali, il-gruppi ta’ interess u l-organizzazzjonijiet ilkoll jistgħu jikkontribwixxu għal attivitajiet relatati mas-saħħa tal-UE permezz ta’ strutturi stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea. Dawn l-istrutturi jinkoraġġixxu l-involviment tal-pubbliku u l-professjonisti, li jiżguraw li jsiru skambji utli, u dan jirriżulta fi tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza.

Il-Pjattaforma tal-Politika dwar is-Saħħa tal-UE

Il-Pjattaforma tal-Politika dwar is-Saħħa tal-UE hi l-forum ewlieni għall-komunikazzjoni u l-kooperazzjoni bejn il-gruppi ta’ interess u l-organizzazzjonijiet fis-settur tas-saħħa u l-Kummissjoni Ewropea. Ittejjeb ukoll il-komunikazzjoni fost dawn l-organizzazzjonijiet.

Hija għandha l-għan li:

  • Tipprovdi qafas għal djalogu bejn il-Kummissjoni u gruppi ta’ interess jew organizzazzjonijiet relatati mas-saħħa
  • Tiffaċilita diskussjonijiet immirati bejn id-dipartimenti tal-Kummissjoni u dawn il-gruppi
  • Tagħmel id-djalogu dwar il-politika dwar is-saħħa trasparenti
  • Tibni l-għarfien dwar kwistjonijiet tas-saħħa pubblika u għarfien espert relevanti
  • Ixxerred l-informazzjoni dwar proġetti tad-DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari (eż. proġetti tal-Programm tas-Saħħa kofinanzjati)
  • Tidentifika, taqsam u tinkoraġġixxi r-replika ta’ prattiki tajbin fil-politika tas-saħħa
  • Tiġbor u tiċċirkola l-eżiti tar-riċerka
  • Tipprovdi informazzjoni dwar oqsma ta’ politika oħrajn marbuta mas-saħħa.

Il-Pjattaforma hi miftuħa għal dawn il-gruppi ta’ interess u l-organizzazzjonijiet relatati mas-saħħa kollha li huma legalment irreġistrati fl-UE u fir-Reġistru ta’ Trasparenza.

Il-Premju tas-Saħħa tal-UE għall-NGOs

Permezz tal-Premju tas-Saħħa tal-UE għall-NGOs, il-Kummissjoni Ewropea tenfasizza kontribuzzjonijiet eċċezzjonali minn korpi mhux governattivi għall-kura tas-saħħa jew għall-politika dwar is-saħħa fil-komunità tagħhom.

Kull sena, il-Premju tas-Saħħa tal-UE jkopri suġġett differenti bl-aħjar prattiki inklużi fil-Pjattaforma għall-Politika dwar is-Saħħa biex jispira lil ħaddieħor biex jadotta approċċi simili.