Terveysstrategia

Eturyhmät

Suuri yleisö, eturyhmät ja erilaiset organisaatiot voivat osallistua terveyteen liittyviin EU:n toimiin Euroopan komission perustamien rakenteiden kautta. Rakenteet auttavat saamaan toimille kansalaisten ja ammattilaisten tuen. Niiden avulla voidaan myös varmistaa hyödyllinen vuoropuhelu ja se, että poliittiset päätökset perustuvat näyttöön.

EU:n terveyspolitiikkafoorumi

EU:n terveyspolitiikkafoorumi toimii pääasiallisena tiedotus- ja yhteistyökanavana terveyteen liittyvien eturyhmien ja organisaatioiden sekä Euroopan komission välillä. Foorumi myös tukee näiden organisaatioiden keskinäistä viestintää.

Sen tavoitteena on

  • tarjota puitteet komission ja terveysalan eturyhmien tai organisaatioiden väliselle vuoropuhelulle
  • helpottaa komission yksiköiden ja näiden ryhmien välisiä kohdennettuja keskusteluja
  • lisätä terveyspoliittisen vuoropuhelun avoimuutta
  • lisätä tietoa kansanterveysasioista ja alan asiantuntemuksesta
  • levittää tietoa komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston hankkeista (esim. yhteisrahoitetuista terveysohjelmahankkeista)
  • tunnistaa, jakaa ja edistää hyviä terveyspoliittisia käytäntöjä
  • koota ja levittää tutkimustuloksia
  • antaa tietoa muista terveyteen liittyvistä politiikanaloista.

Foorumi on avoin kaikille edellä mainituille terveysalan eturyhmille ja organisaatioille, jotka ovat laillisesti rekisteröityjä EU:ssa ja ovat rekisteröityneet myös avoimuusrekisteriin.

Kansalaisjärjestöille myönnettävä EU:n terveyspalkinto

Kansalaisjärjestöille jaettavan terveyspalkinnon avulla Euroopan komissio tuo esiin kansalaisjärjestöjen merkittävän panoksen terveydenhuollon tai terveyspolitiikan hyväksi omissa yhteisöissään.

Palkinnossa keskitytään joka vuosi eri teemaan. Siihen liittyviä hyviä käytäntöjä jaetaan EU:n terveyspolitiikkafoorumissa, jotta nämä toimintatavat yleistyisivät.