Zdravotní strategie

Zájmové skupiny

Na činnostech souvisejících se zdravím se prostřednictvím struktur zřízených Evropskou komisí může podílet široká veřejnost, zájmové skupiny a organizace. Tyto struktury nabízejí pomoc od veřejnosti a odborníků a zajišťují užitečnou výměnu, která povede k tvorbě politiky založené na důkazech.

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví je hlavním fórem pro komunikaci a spolupráci mezi zájmovými skupinami a organizacemi zabývající se veřejným zdravím a Evropskou komisí. Zlepšuje také komunikaci mezi těmito organizacemi.

Cíle platformy:

  • vytvořit rámec pro dialog mezi Evropskou komisí a zájmovými skupinami a organizacemi z oblasti veřejného zdraví
  • usnadňovat úzce zaměřené diskuse mezi útvary Komise a takovými skupinami
  • napomáhat transparentnosti politického dialogu o veřejném zdraví
  • shromažďovat informace a odborné poznatky o otázkách veřejného zdraví
  • šířit informace o činnosti Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (např. o spolufinancovaných projektech z Programu pro oblast veřejného zdraví)
  • identifikovat, sdílet a propagovat osvědčené postupy v oblasti zdravotní politiky
  • shromažďovat a šířit výsledky výzkumu
  • poskytovat informace o dalších oblastech politiky souvisejících se zdravím

Platformu mohou využívat všechny zájmové skupiny a organizace tohoto typu řádně registrované v EU a v rejstříku transparentnosti.

Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví pro nevládní organizace

Cenu EU za přínos v oblasti veřejného zdraví pro nevládní organizace Evropská komise uděluje těm subjektům, kterým se podařilo významně přispět ke zkvalitnění zdravotní péče či zdravotní politiky v jejich okolí.

Každý rok se cena týká jiného tématu s osvědčenými postupy, které jsou součástí platformy pro zdravotní politiku, aby inspirovaly ostatní země k přijetí podobných postupů.