left
  Utvidgningenslide
right
transtrans
 

Europeiska unionen har vuxit från 6 till 25 medlemsländer. Bulgarien och Rumänien förväntas bli medlemmar 2007. Förhandlingar med Kroatien och Turkiet inleddes den 3 oktober 2005. Europeiska rådet gav f.d. jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland i december 2005 men några anslutningsförhandlingar har ännu inte inletts.

Ett land som vill gå med i EU måste uppfylla de ekonomiska och politiska villkor som brukar kallas Köpenhamnskriterierna. Det måste vara en stabil demokrati som respekterar de mänskliga rättigheterna. Landet måste dessutom vara en fungerande marknadsekonomi och anta EU:s gemensamma regelverk.

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript