left
  Uitbreidingslide
right
transtrans
 

Het aantal landen dat lid is van de Europese Unie is van zes tot vijfentwintig gestegen. In 2007 wordt de toetreding van Bulgarije en Roemenië verwacht. Met Kroatië en Turkije zijn op 3 oktober 2005 toetredingsonderhandelingen gestart. In december 2005 heeft de Europese Raad de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië de status van kandidaat-lidstaat toegekend. Over de toetreding van dit land worden evenwel nog geen onderhandelingen gevoerd.

Om lid te worden van de Europese Unie moet een land aan een aantal economische en politieke eisen, de zogenaamde Kopenhagencriteria, voldoen. Het moet een stabiele democratie zijn, de mensenrechten eerbiedigen, over een functionerende markteconomie beschikken, en uitvoering geven aan alle gemeenschappelijke regels, normen en beleidsmaatregelen uit de wet- en regelgeving van de Europese Unie.

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript