Διατροφή και σωματική άσκηση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , το οποίο αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα διαχειρίζεται τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για σχέδια, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση επιχορηγήσεων, συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα για την υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιλοτικά σχέδια  με στόχο τη βελτίωση των δράσεων στον τομέα της διατροφής και της σωματικής άσκησης, καθώς και τον εντοπισμό ορθών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων σε άλλες πόλεις ή περιφέρειες της Ευρώπης.

Stub body

Year of funding Project Title Organisation
2015 OBTAINS-E - Obesity Training And Information Services for Europe

World Obesity Federation

2014 Joint Action on Nutrition and Physical Activity

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE PUBLIQUE

2014 OBesity Training And INformation Services for Europe

WORLD OBESITY FEDERATION

2013 European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control(CANCON)
2013 CBO_FY2014(CBO_FY2014)
2012 EQUITY IN HEALTH THROUGH EDUCATION: THE FOURTH EUROPEAN CONFERENCE ON HEALTH PROMOTING SCHOOLS(HPS Conference)
2012 European Youth Tackling Obesity(EYTO)
2012 CBO_FY2013(CBO_FY2013)
2012 Promoting healthy eating and physical activity in local communities(HEPCOM)
2012 Obesity Prevention through European Network(OPEN)
2010 Action for Prevention (PREVACT)

Hungarian National Institute for Food and Nutrition Science

2010 A european network to follow-up the reformulation of food; identification and exchange of good practices for SMEs and consumers (SALUS)

Tecnogranda SpA - TECNOGRANDA

2010 European Physical Activity Promotion Forum (MOVE)

International Sport and Culture Association

2008 Policy, Health and Family Learning(PoHeFa)

Professionshøjskolen Syd, University College

2008 Animation for Children to Teach and Influence Values and Views on healthy Eating and physical activity(ACTIVE)

Business Solutions Europa Limited

2008 Improving Infrastructures for Leisure-Time Physical Activity in the Local Arena – Good Practice in Europe (IMPALA)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

2008 Fighting Obesity through Offer and Demand(FOOD)

ACCOR sa

2008 Building Policy Capacities for Health Promotion through Physical Activity among Sedentary Older People (PASEO)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

2007 EPODE EUROPEAN NETWORK(EEN)

PROTEINES SAS

2007 Expansion and update of existing nutrition monitoring systems(ANEMOS)

Hellenic Health Foundation - HHF

2007 Promotion of healthy mobility behaviour throughout the entire life time using a life long approach on cycling(LIFE CYCLE)

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET GEMEINNUETZIGE Ges.m.b.H. (FGMAMOR)

2007 In Form - Campaign against obesity in children and adolescents(InForm)

Internationale Fortbildungsakademie für Gesundheitsberufe EWIV-EEIG

2007 Promotion of vegetable and fruit consumption of school children(PRO GREENS)

Karolinska Institutet - KI

2007 Assessment of POLicy options for MARKeting food and beverages to children(POL-MARK)

International Association for the Study of Obesity - IASO-IOTF

2007 Development and implementation of a national policy for promoting healthy eating and physical activity for schools in Europe(HEPS schoolkit)

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie - NIGZ

2006 Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and related Health Determinants(ALPHA)

Karolinska Institutet Stockholm

2006 Physical Activity Towards a Healthier Europe(P.A.T.H.E)

International Sport and Culture Association

2006 HANCP — A new tool for small and medium-sized companies to reformulate processed foods and meals(FOOD PRO-FIT)

Regional Ministry of Health of the Balearic Islands

2006 Sports Stadia and Community Health(Healthystadia)

South Sefton Primary Care Trust, Heart of Mersey

2006 Guidelines for the prevention of obesity at the work place(GPOW)

Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health

2006 Innovation of dietary and activity assessment methods in epidemiological studies and public health(IDAMES)

German Institute of Human Nutrition, Potsdam-Rehbruecke

2006 PRESIDENCY-BATON: Disease prevention & health promotion in the area of physical activity & nutrition(PRESIDENCY-BATON)

Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ gGmbH)

2006 Report on Nutrition and Health Status(ENHR II)

Universität Wien

2006 PERISCOPE-Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age(PERISCOPE)

Movimento Difesa del Cittadino (MDC)-ONLUS

2005 European Network for Action on Ageing and Physical Activity(EUNAAPA)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Institute of Sports Science

2005 Physical Activity, Nutrition, Alcohol, Cessation of smoking, Eating out of home And obesity (PANACEA)

Universitair Medisch Centrum Utrecht

2005 Move Europe - A Campaign for the Improvement of Lifestyle-related Workplace Health Promotion in Europe(Move Europe)

Universita Degli Studi di Perugia - Dipartamento di Specialita Medico-Chirurgiche e Sanita Publica

2005 SHAPE UP: TOWARDS A EUROPEAN SCHOOL NETWORK TO IMPACT THE DETERMINANTS OF CHILD OBESITY AT THE COMMUNITY LEVEL(SHAPE UP:)

p.a.u. education S.L.

2004 European Network of Health Promoting Schools(ENHPS II -)

WHO - World Health Organization, Regional Office for Europe

2004 Promotion of breastfeeding in Europe: pilot testing the Blueprint for action(-)

IRCCS Burlo Garofolo

2004 European Mapping of Obesity Best practice(EMOB)

LLD - Learning Lab Denmark

2004 Prevention using Lifestyle, Physical Activity and Nutritional intervention(Diabetes in Europe)

University of Helsinki,

2003 Children, obesity and associated avoidable chronic diseases(-)

EHN (European Heart Network)

2003 A European Network for Public Health Nutrition: Networking, Monitoring, Intervention and Training(-)

Karolinska Institutet Department of Biosciences

2003 European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU)

CRLC (Centre Régional de Lutte contre le Cancer) de Montpellier

2003 European Network of Health Promoting Schools(ENHPS)

WHO (World Health Organization), Regional Office for Europe

2003 EU Evidence-based Consensus Conference on Prevention of Cardiovascular Diseases(EUPREVCON)

DoHC (Department of Health and Children) Hawkins House

2003 Collection of European Data on Lifestyle Health Determinants – Coordinating Party (LiS)

Technische Universität Dresden

2003 Expansion of the DAFNE databank to European Union Accession Countries: Data Food Networking, based on household budget surveys (DAFNE V)

NKUOA (National and Kapodistrian University of Athens)

2003 Dedicated surveillance network for enteric pathogens- Salmonella, E. Coli and Campylobacter(ENTER-NET)

Health Protection Agency CDSC (Communicable Disease Surveillance Centre)