Хранене и физическа активност

Проекти

Новаторските проекти за развитие на здравеопазването могат да получат средства от ЕС по здравната програма  като начин за изпълнение на здравната стратегия на ЕС .

От 2005 г. Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните се занимава с поканите за предложения за проекти и отпускането на безвъзмездни средства, организира конференции и поддържа връзки с бенефициентите на средства по здравната програма.

Европейската комисия получава също така допълнително финансиране от Европейския парламент за пилотни проекти  с цел подобряване на бъдещите политически действия в областта на храненето и физическата активност и за установяване на добри практики, които могат да бъдат използвани за възпроизвеждане на тези проекти в други европейски градове или региони.