Prehrana in telesna dejavnost

Politika

Med sedmimi najpomembnejšimi dejavniki tveganja za prezgodnjo smrt v Evropi – krvni pritisk, holesterol, indeks telesne mase, nezadostno uživanje sadja in zelenjave, pomanjkanje telesne dejavnosti in nezmerno uživanje alkohola – jih je šest povezanih s tem, kako jemo, pijemo in se gibljemo.

Skrb vzbuja predvsem prevelika telesna teža, ki je pri evropskih prebivalcih vse pogostejša. Evropska komisija zagovarja celostno ukrepanje deležnikov na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Strategija

Evropska komisija je leta 2007 v strategiji preprečevanja zdravstvenih težav, povezanih s prehrano in preveliko telesno težo  predstavila nekatere rešitve v zvezi s slabo prehrano in nezadostno telesno dejavnostjo.

Skupina na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost  je leta 2014 sprejela akcijski načrt za preprečevanje debelosti pri otrocih , s katerim naj bi do leta 2020 zaustavili naraščanje debelosti pri otrocih. Junija 2014 so bili nato sprejeti Sklepi Sveta o prehrani in telesni dejavnosti. Septembra 2015 se bo začel skupni ukrep 25 držav članic EU v zvezi s prehrano in telesno dejavnostjo.

Pregled  vseh pomembnih dokumentov EU na področju prehrane in telesne dejavnosti.

Usklajevanje

Podpora

Evropska komisija financira številne pobude v zvezi s prehrano in telesno dejavnostjo s sredstvi iz programa javnega zdravja .

Od Evropskega parlamenta prejema tudi dodatna sredstva za pilotne projekte , namenjene izboljšanju prihodnjih ukrepov na področju prehrane in telesne dejavnosti ter opredeljevanju dobrih praks, s katerimi je mogoče te projekte izvesti še v drugih evropskih mestih in regijah.

Informacije

Zdravstveni kazalniki o prehrani