Voeding en lichaamsbeweging

Beleid

In Europa hebben 6 van de 7 belangrijkste risicofactoren voor voortijdig overlijden (bloeddruk, cholesterol, BMI, te weinig groenten en fruit eten, te weinig lichaamsbeweging en alcoholmisbruik) te maken met hoe we eten, drinken en bewegen.

Vooral de toename van overgewicht en obesitas in Europa is zorgwekkend. De Europese Commissie is voorstander van een alomvattende aanpak, waarbij belanghebbenden op lokaal, regionaal en Europees niveau worden betrokken.

Strategie

Met het witboek Een strategie voor Europa inzake voeding, overgewicht en aan obesitas gerelateerde onderwerpen  (2007) wil de Commissie de risico's die verkeerde eetgewoonten en te weinig lichaamsbeweging met zich meebrengen, helpen terugdringen.

In 2014 heeft de Groep op hoog niveau voor voeding en lichaamsbeweging  een Actieplan tegen obesitas bij kinderen  vastgesteld, dat nog vóór 2020 een einde moet maken aan het ernstig overgewicht onder kinderen. In juni 2014 volgden de Conclusies van de Raad over voeding en lichaamsbeweging. In september 2015 beginnen 25 EU-landen samen een actie voor gezonde voeding en meer lichaamsbeweging.

Een overzicht van alle relevante EU-beleidsstukken op het gebied van voeding en lichaamsbeweging vindt u hier .

Coördinatie

Promotie en ondersteuning

De Commissie financiert diverse initiatieven op het vlak van voeding en lichaamsbeweging via haar Volksgezondheidsprogramma .

Zij ontvangt daarnaast aanvullende financiering van het Europees Parlement voor proefprojecten  rond voeding en lichaamsbeweging en om goede werkwijzen die hieruit voortkomen ook in andere Europese steden of regio's in te voeren.

Informatie

Gezondheidsindicatoren in verband met voeding