Ernæring og fysisk aktivitet

Politik

I dagens Europa er 6 af de 7 største risikofaktorer for for tidlig død – blodtryk, kolesterol, BMI-tal, utilstrækkeligt indtag af frugt og grøntsager, manglende fysisk aktivitet og alkoholmisbrug – relateret til vores spise-, drikke- og motionsvaner.

Stigende overvægt og fedme i hele Europa er især bekymrende. Europa-Kommissionen er fortaler for en integreret tilgang, som involverer interesserede parter på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan.

Strategi

Kommissionens strategi om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme  fra 2007 sigter mod at reducere de risici, der forbundet med dårlig ernæring og begrænset fysisk aktivitet i EU.

I 2014 vedtog gruppen på højt plan vedrørende ernæring og fysisk aktivitet  en handlingsplan for fedme blandt børn , som skal bremse stigningen i fede bandt børn inden 2020. Rådets konklusioner om ernæring og fysisk aktivitet blev vedtaget i juni 2014. En fælles aktion om ernæring og fysisk aktivitet, som involverer 25 lande, indledes i september 2015.

En oversigt over alle relevante EU-politikdokumenter vedrørende ernæring og fysisk aktivitet kan findes her .

Koordinering

  • Gruppen på højt plan  – med repræsentanter fra alle medlemslandes regeringer – sikrer hurtig udveksling af viden og god praksis samt koordinering af nationale initiativer på primære områder, f.eks. ændring af sammensætningen af produkter.
  • EU-platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed  er et forum for aktører på europæisk plan, som ønsker at bidrage til at stande og vende tendensen med overvægt og fedme.

Opbakning og støtte

Kommissionen støtter adskillige initiativer vedrørende ernæring og fysisk aktivitet gennem sit sundhedsprogram .

Den modtager også yderligere midler fra Europa-Parlamentet til pilotprojekter , som skal forbedre fremtidige politiske initiativer inden for ernæring og fysisk aktivitet og finde frem til god praksis, så disse projekter kan bruges i andre europæiske byer eller regioner.

Oplysning

Sundhedsindikatorer for ernæring