Kost och fysisk aktivitet

EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa

EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa är ett forum för europeiska organisationer:

  • Livsmedelsföretag (tillverkare, återförsäljare, cateringföretag och snabbmatsrestauranger)
  • Konsumentorganisationer
  • Icke-statliga organisationer som arbetar med folkhälsa
  • Forsknings- och branschorganisationer

Plattformen får vägledning från högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet i prioriterade frågor.

Medlemmarna gör frivilliga åtaganden för att hjälpa EU-länderna att

  • minska intaget av salt, mättat fett, transfettsyror och tillsatt socker
  • öka konsumtionen av frukt och grönsaker
  • minska barns exponering för livsmedelsreklam och dess negativa effekter
  • öka regelbunden fysisk aktivitet och minska stillasittandet
  • få fler mammor att helamma längre
  • minska ojämlikheten när det gäller kost och fysisk aktivitet.

Hur utvärderas framstegen?

Plattformens medlemmar tar del av varandras handlingsplaner som beskriver mål och medel. Världshälsoorganisationen (WHO), gemensamma forskningscentrumet (JRC) och EU-kommissionen gör en gemensam bedömning av om åtagandena är tillräckligt relevanta för plattformens mål.

Medlemmarna rapporterar varje år om sina resultat och vilka resurser de har lagt ner på arbetet. Deras årsrapporter granskas av externa revisorer.

Över 300 frivilliga åtaganden har lagts in i plattformens databas.

Plattformens deltagare träffas regelbundet och har gemensamma möten med högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet.

EU-plattformen i korthet

EU-plattformen i korthet
Klicka på bilden för att förstora den.

Hur deltar man?

Ansökningsomgångar utlyses i registret över expertgrupper.