Kost och fysisk aktivitet

EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa

EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa är ett forum för organisationer på EU-nivå från t.ex. livsmedelsindustrin, sjukvården och konsumentrörelsen som vill verka för bättre kost och mer motion. Se vilka medlemmarna är

Plattformen, som leds av kommissionen, ska visa hur olika delar av samhället kan samordna sina insatser och på så vis uppmuntra till nationella, regionala eller lokala initiativ runtom i Europa.

Vad gör plattformen?

Sedan starten 2005 har deltagarna i plattformen tagit fram över 300 initiativ.

Hur utvärderas initiativen?

Hur ofta träffas deltagarna?

Deltagarna i plattformen träffas regelbundet (se mötesprotokollen).

EU-plattformen i korthet


Klicka på bilden för att förstora den.

Videoklipp om EU:s insatser för kost och motion

 
För att ladda ner videon, högerklicka och spara i AVI-format (.avi) eller Quicktime-format (.mov)

Hur deltar man?

Europeiska paraplyorganisationer som vill arbeta för kost och motion kan ansöka om att bli medlemmar i EU-plattformen. Man måste föreslå och genomföra minst ett initiativ. Ansökan godkänns sedan av plattformen på ett plenarmöte.

Läs mer: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [at] ec.europa.eu