Prehrana in telesna dejavnost

Evropska platforma za prehrano, telesno dejavnost in zdravje

Evropska platforma za prehrano, telesno dejavnost in zdravje je forum, namenjen različnim organizacijam na evropski ravni, denimo

  • nosilcem živilske dejavnosti (proizvajalci, trgovci na drobno, obrati prehrane, restavracije s hitro prehrano)
  • potrošniškim organizacijam
  • nevladnim organizacijam s področja javnega zdravja
  • znanstvenim in strokovnim združenjem

Skupina na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost svetuje platformi v zvezi s prednostnimi nalogami.

Članice platforme želijo s prostovoljnimi zavezami spodbuditi države EU k ukrepanju na naslednjih področjih:

  • zmanjšanje vnosa soli, nasičenih maščob, transmaščobnih kislin in dodanih sladkorjev
  • povečanje uživanja sadja in zelenjave
  • omejitev izpostavljenosti otrok trženju živil in njegovemu vplivu na njih
  • povečanje redne telesne dejavnosti in zmanjšanje sedečega načina življenja
  • zvišanje stopnje izključnega dojenja in nadaljevanje dojenja in
  • zmanjšanje neenakosti, povezanih s prehrano in telesno dejavnostjo

Ocena napredka

Članice platforme izmenjujejo akcijske načrte, v katerih določijo svoje cilje in kako jih nameravajo uresničiti. Svetovna zdravstvena organizacija, Skupno raziskovalno središče in Evropska komisija bodo skupaj ocenile, ali zaveze v zadostni meri ustrezajo ciljem platforme.

Članice vsako leto poročajo o uspešnosti svojih ukrepov ter o vloženih sredstvih in prizadevanjih. Letna poročila o spremljanju pregledajo zunanji revizorji.

Več kot 300 prostovoljnih zavez je zbranih v podatkovni zbirki platforme.

Članice platforme se redno sestajajo, skupni sestanki potekajo tudi s skupino na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost.

Vizualna predstavitev platforme

Vizualna predstavitev platforme
Klikni sliko za povečavo

Članstvo

Več informacij o razpisih je na voljo na spletišču registra strokovnih skupin Komisije.