Výživa a fyzická aktivita

Platforma EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie

Platforma EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie je fórom pre organizácie na európskej úrovni – od potravinárskeho priemyslu po MVO v oblasti ochrany spotrebiteľov – ktoré sa chcú zaviazať k riešeniu súčasných trendov v oblasti výživy a fyzickej aktivity. Členovia platformy

Zmyslom platformy je, aby pod vedením Komisie poskytovala príklady koordinovaných činností, na ktorých sa podieľajú rôzne spoločenské skupiny, a prispievala tak ku vzniku národných, regionálnych alebo miestnych iniciatív v celej Európe.

Aká je pracovná náplň platformy?

Od roku 2005 sa títo členovia zaviazali splniť vyše 300 záväzkov.

Ako sa táto činnosť posudzuje?

Ako často sa členovia stretávajú?

Pravidelne – prečítajte si zápisnice zo stretnutí.

Vizualizácia platformy EÚ


Kliknutím obrázok zväčšíte

Video o opatreniach EÚ v oblasti výživy a fyzickej aktivity

 
Na stiahnutie videa kliknite pravým tlačidlom myši a uložte ho vo formáte AVI (.avi) alebo Quicktime (.mov).

Ako sa zapojiť do práce platformy?

O členstvo v Platforme EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie môžu požiadať zastrešujúce organizácie na európskej úrovni, ktoré chcú riešiť negatívne trendy v oblasti výživy a telesnej aktivity (prijatím a dodržiavaním aspoň jedného aktívneho záväzku). Ak bude ich žiadosť vyhodnotená kladne, predloží sa na schválenie na plenárnom zhromaždení platformy.

Ďalšie informácie: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [zavináč] ec.europa.eu