Výživa a fyzická aktivita

Platforma EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie

Platforma EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie je fórum pre organizácie na európskej úrovni vrátane

  • prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (výrobcov, maloobchodníkov, stravovacích zariadení, reštaurácií rýchleho občerstvenia),
  • spotrebiteľských organizácií,
  • MVO v oblasti verejného zdravia,
  • vedeckých a profesijných združení.

Platforma prijíma v súvislosti so svojimi prioritami usmernenia od skupiny na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu.

Cieľom dobrovoľných záväzkov členov je podporiť národné vlády v krajinách EÚ v oblasti

  • zníženia príjmu soli, nasýtených tukov, transmastných kyselín a pridaných cukrov,
  • zvýšenia spotreby ovocia a zeleniny,
  • zníženia vystavenia detí marketingu potravín a jeho vplyvu na ne,
  • zvýšenia pravidelnej telesnej aktivity a obmedzenia sedavého spôsobu života,
  • zvýšenia miery výhradného dojčenia a dojčenia popri prikrmovaní, ako aj
  • zníženia nerovností týkajúcich sa stravovania a fyzickej aktivity.

Ako sa hodnotí pokrok?

Členovia platformy si navzájom vymieňajú informácie o akčných plánoch, v ktorých sa stanovuje, čo sa má dosiahnuť a ako. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Spoločné výskumné centrum (JRC) a Európska komisia vypracujú spoločné posúdenie, či sú záväzky dostatočne relevantné pre ciele platformy.

Členovia podávajú každý rok správu o pokroku vo výsledkoch svojej činnosti, ako aj o vynakladaných zdrojoch a úsilí. Výročné správy o monitorovaní preskúmavajú externí audítori.

V databáze platformy sa nachádza viac ako 300 dobrovoľných záväzkov.

Platforma zasadá pravidelne a organizuje spoločné stretnutia so skupinou na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu.

Vizualizácia platformy

Vizualizácia platformy EÚ
Kliknutím obrázok zväčšíte

Ako sa zapojiť do práce platformy?

Pozrite si informácie o verejných výzvach uverejnených v registri expertných skupín.