Odżywianie i aktywność fizyczna

Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia

Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia stanowi forum dla organizacji na szczeblu europejskim, w tym:

  • podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze (producentów, sprzedawców detalicznych, zakładów żywienia zbiorowego, barów szybkiej obsługi)
  • organizacji konsumenckich
  • organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem publicznym
  • stowarzyszeń naukowych i zawodowych.

Platforma otrzymuje wytyczne dotyczące jej priorytetów od Grupy Wysokiego Szczebla ds. Żywienia i Aktywności Fizycznej.

Dobrowolne zobowiązania członków mają wspierać działania rządów państw UE na rzecz:

  • zmniejszania spożycia soli, tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans i cukrów
  • zwiększania konsumpcji owoców i warzyw
  • zmniejszania narażenia dzieci na marketing produktów żywnościowych oraz jego oddziaływania na dzieci
  • zwiększania regularnej aktywności fizycznej i ograniczania siedzącego trybu życia
  • zwiększania liczby kobiet decydujących się na karmienie wyłącznie piersią i dalsze karmienie piersią
  • zmniejszania nierówności w zakresie odżywiania i aktywności fizycznej.

W jaki sposób ocenia się postępy?

Członkowie platformy informują się o swoich planach działania i określają, co zamierzają osiągnąć, i w jaki sposób. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Wspólne Centrum Badawcze (JRC) i Komisja Europejska będą wspólnie oceniać, czy zobowiązania prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów platformy.

Co roku członkowie składają sprawozdanie z postępów w osiąganiu wyników, jak również z zainwestowanych zasobów i nakładów. Ich roczne sprawozdania monitorujące są sprawdzane przez kontrolerów zewnętrznych.

W bazie danych platformy zgromadzonych jest ponad 300 dobrowolnych zobowiązań.

Platforma spotyka się regularnie i odbywa wspólne spotkania z Grupą Wysokiego Szczebla ds. Żywienia i Aktywności Fizycznej.

Platforma w pigułce

Platforma UE w pigułce
Kliknij na schemat, aby powiększyć

Jak można przyłączyć się do tych działań?

Zachęcamy do zapoznania się z otwartymi zaproszeniami do składania wniosków opublikowanymi w rejestrze grup ekspertów.