Odżywianie i aktywność fizyczna

Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia

Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia stanowi forum dla organizacji na szczeblu europejskim, które stawiają sobie za cel walkę z dominującymi obecnie tendencjami w dziedzinie żywienia i aktywności fizycznej. Członkami platformy są różnego rodzaju podmioty, od federacji reprezentujących przemysł spożywczy po organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną konsumentów. Lista organizacji wchodzących w skład platformy

Platforma, którą kieruje Komisja, ma dawać przykład skoordynowanego działania różnych grup społeczeństwa. Przykład ten ma zachęcać do podejmowania inicjatyw na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w całej Europie.

Nad czym pracują członkowie platformy?

Od czasu utworzenia platformy w 2005 r. jej członkowie wyznaczyli sobie ponad 300 zadań.

Jak ocenia się podejmowane przez nich wysiłki?

Jak często spotykają się członkowie platformy?

Regularnie – zobacz protokoły posiedzeń platformy.

Platforma UE w pigułce


Kliknij na schemat, aby powiększyć

Wideo: Działania UE na rzecz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

 
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję „Zapisz jako”, aby pobrać plik w formacie AVI (.avi) lub Quicktime (.mov).

Jak można przyłączyć się do tych działań?

Europejskie organizacje patronackie, które chciałyby pomóc w zwalczaniu negatywnych tendencji w dziedzinie żywienia i aktywności fizycznej (poprzez zgłoszenie i realizację co najmniej jednego zadania), mogą złożyć wniosek o członkostwo w platformie UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia. Jeśli ocena wniosku wypadnie pozytywnie, zostanie on przedstawiony do zatwierdzenia na sesji plenarnej platformy.

Więcej informacji: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [at] ec.europa.eu