Ravitsemus ja liikunta

Ruokavalio, liikunta ja terveys – EU:n toimintafoorumi

Ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän EU:n toimintafoorumin tavoitteena on parantaa ihmisten ruoka- ja liikuntatottumuksia. Sen jäseninä on monenlaisia Euroopan tason organisaatioita eri aloilta:

  • elintarvikealan toimijoita (elintarvikeyrityksiä, vähittäiskauppiaita, catering-yrityksiä, ravintoloita yms.)
  • kuluttajajärjestöjä
  • terveysalan kansalaisjärjestöjä
  • tieteellisiä ja ammatillisia järjestöjä.

Toimintafoorumi saa keskeisissä kysymyksissä neuvontaa ravitsemusta ja liikuntaa käsittelevältä asiantuntijaryhmältä.

Foorumin jäsenorganisaatiot sitoutuvat tukemaan EU-maiden viranomaisten toimia, joiden tavoitteena on

  • vähentää suolan, tyydyttyneiden rasvojen, transrasvojen ja lisätyn sokerin saantia
  • lisätä hedelmien ja vihannesten kulutusta
  • vähentää lasten altistumista elintarvikkeiden markkinoinnille ja tällaisen markkinoinnin vaikutuksia lapsiin
  • lisätä säännöllistä liikuntaa ja vähentää päivittäistä istumista
  • lisätä täysimetystä ja pitkäkestoista imetystä
  • vähentää ruokavalioon ja liikuntaan liittyvää eriarvoisuutta.

Tulosten arviointi

Foorumin jäsenet esittelevät foorumissa toimintasuunnitelmansa, joissa kuvataan suunnitellut toimet ja niiden tavoitteet. WHO, Yhteinen tutkimuskeskus ja Euroopan komissio arvioivat yhdessä, tukevatko toimet riittävästi foorumin tavoitteita.

Jäsenet laativat vuosittain raportin toimiensa tuloksista ja niihin käytetyistä resursseista. Vuotuiset seurantaraportit annetaan ulkopuolisten tarkastajien arvioitaviksi.

Foorumin tietokantaan on koottu tiedot yli 300 suunnitellusta toimesta.

Toimintafoorumi ja ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevä asiantuntijaryhmä pitävät säännöllisesti yhteisiä kokouksia.

Esimerkki foorumin toiminnasta

Esimerkki foorumin toiminnasta
Kuva suurenee napsauttamalla

Miten foorumiin voi liittyä?

Hakuilmoitukset julkaistaan komission asiantuntijaryhmien rekisterissä.