Toitumine ja kehaline aktiivsus

ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise platvorm

ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise platvorm on Euroopa organisatsioonidele mõeldud koostööfoorum, millel on väga mitmesuguseid liikmeid alates toiduainetetööstusest kuni tarbijakaitsega tegelevate vabaühendusteni, kes soovivad anda oma panuse praeguste toitumise ja kehalise aktiivsusega seotud probleemide lahendamisse. Platvormil on järgmised liikmed.

Komisjoni juhitav platvorm peaks olema nende probleemide lahendamisel eri ühiskonnarühmade vahelise kooskõlastatud tegevuse eeskuju, mis julgustaks välja töötama riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke algatusi kogu Euroopas.

Millised on platvormi liikmete ülesanded?

Alates tegevuse algusest 2005. aastal on platvormi liikmed võtnud enam kui 300 kohustust.

Kuidas seda tööd hinnatakse?

Kui sageli liikmed kohtuvad?

Korrapäraselt – vt platvormi koosolekute protokolle.

ELi platvorm näitlikult


Klõpsake kujutisel, et seda suurendada.

Video ELi tegevusest tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse valdkonnas

 
Video allalaadimiseks klõpsake paremal hiireklahvil / Salvesta AVI-vormingus (.avi) või Quicktime vormingus (.mov).

Kuidas platvormiga ühineda?

Euroopa tasandi katusorganisatsioonid, mis soovivad tegeleda toitumise ja kehalise aktiivsuse valdkonna probleemidega (esitades vähemalt ühe aktiivse kohustuse ja täites seda), võivad taotleda ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise platvormi liikmeks saamist. Kui nende taotlust hinnatakse positiivselt, edastatakse see platvormi täiskogule kinnitamiseks.

Lisateave: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [at] ec.europa.eu