Toitumine ja kehaline aktiivsus

ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise platvorm

ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervise platvorm on koostööfoorum, mis on mõeldud muu hulgas järgmistele Euroopa organisatsioonidele:

  • toidukäitlejad (tootjad, jaemüüjad, toitlustajad, kiirtoidurestoranid);
  • tarbijaorganisatsioonid;
  • rahvatervise valdkonna vabaühendused;
  • teadus- ja kutseühendused.

Platvormile annab selle prioriteetide kohta nõu kehalise aktiivsuse ja toitumisalaste küsimustega tegelev kõrgetasemeline töörühm.

Platvormi liikmed võtavad vabatahtlikult kohustusi, mille abil soovitakse toetada ELi riikide valitsusi järgmiste eesmärkide saavutamisel:

  • vähendada soola, küllastunud rasva, transrasva ja lisatud suhkruga toodete tarbimist,
  • suurendada puu- ja köögiviljade tarbimist,
  • vähendada laste vastuvõtlikkust toidureklaamidele ja nende mõju lastele,
  • suurendada regulaarset kehalist aktiivsust ja taunida istuvat eluviisi,
  • pikendada imikute eranditult rinnaga toitmise aega ning
  • vähendada toidu ja kehalise aktiivsusega seotud ebavõrdsust.

Kuidas tulemuslikkust hinnatakse?

Platvormi liikmed jagavad üksteisega oma tegevuskavasid, milles on märgitud eesmärgid ja nende saavutamise vahendid. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), Teadusuuringute Ühiskeskus ja Euroopa Komisjon esitavad ühise hinnangu selle kohta, kas kohustused on platvormi eesmärkide saavutamiseks sobivad ja piisavad.

Liikmed esitavad igal aastal tulemusaruande ning ülevaate kasutatud vahenditest ja tehtud jõupingutustest. Neid aastaaruandeid hindavad välisaudiitorid.

Platvormi andmebaasi on kogutud rohkem kui 300 vabatahtlikult võetud kohustust.

Platvormi liikmed kohtuvad regulaarselt ning peavad koosolekuid, kus osaleb ka kehalise aktiivsuse ja toitumisalaste küsimustega tegelev kõrgetasemeline töörühm.

ELi platvorm näitlikult

ELi platvorm näitlikult
Klõpsake kujutisel, et seda suurendada

Kuidas platvormi tegevuses kaasa lüüa?

Eksperdirühmade registris saate tutvuda avatud konkursikutsetega.