Διατροφή και σωματική άσκηση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία

Η εν λόγω πλατφόρμα είναι ένα φόρουμ ευρωπαϊκών φορέων, από τη βιομηχανία ειδών διατροφής μέχρι ΜΚΟ προστασίας των καταναλωτών, που επιθυμούν να δεσμευθούν για την αντιμετώπιση των σημερινών τάσεων σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης. Η πλατφόρμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη.

Βασικός στόχος είναι να αποτελέσει η πλατφόρμα, με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράδειγμα ανάληψης συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος από διάφορα τμήματα της κοινωνίας και να ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη.

Ποιο είναι το αντικείμενο των εργασιών τους;

Από το 2005, όταν η πλατφόρμα ξεκίνησε τις εργασίες της, τα μέλη της έχουν αναλάβει περισσότερες από 300 δεσμεύσεις.

Πώς αξιολογείται το έργο τους;

Πόσο συχνά συνεδριάζουν τα μέλη;

Τακτικά – βλέπε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της πλατφόρμας.

Γραφική απεικόνιση της πλατφόρμας


Κάντε κλικ στην εικόνα για τη μεγάθυνση

Βίντεο με θέμα τη δράση της ΕΕ για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση

 
Δεξί κλικ/Αποθήκευση σε μορφή AVI (.avi) ή σε μορφή Quicktime (.mov) για να τηλεφορτώσετε το βίντεο

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

Οι ευρωπαϊκές κεντρικές οργανώσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν για την αντιμετώπιση των αρνητικών τάσεων σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης (υποβάλλοντας και τηρώντας τουλάχιστον μια έμπρακτη δέσμευση) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν μέλη της πλατφόρμας δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία. Εάν η αίτησή τους αξιολογηθεί θετικά, διαβιβάζεται προς έγκριση στην ολομέλεια της πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες: SANTE-NUTRITION-PLATFORM [at] ec.europa.eu