Διατροφή και σωματική άσκηση

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία

Η πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία είναι ένα φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν ευρωπαϊκοί φορείς, όπως:

  • επιχειρήσεις τροφίμων (παρασκευαστές, έμποροι λιανικής, εταιρείες ομαδικής εστίασης, εστιατόρια «φαστ φουντ»)·
  • οργανώσεις καταναλωτών·
  • ΜΚΟ για τη δημόσια υγεία·
  • επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις.

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση παρέχει οδηγίες στην πλατφόρμα σχετικά με τις προτεραιότητές της.

Μέσω των εθελοντικών δεσμεύσεών τους, τα μέλη στοχεύουν στη στήριξη των χώρων της ΕΕ για:

  • να μειώσουν την κατανάλωση αλατιού, κορεσμένων λιπαρών, trans-λιπαρών και πρόσθετων σακχάρων·
  • να αυξήσουν την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών·
  • να περιορίσουν την έκθεση των παιδιών στις διαφημίσεις τροφίμων καθώς και τις επιπτώσεις τέτοιων διαφημίσεων·
  • να αυξήσουν την τακτική σωματική άσκηση και να μειώσουν την καθιστική ζωή·
  • να αυξήσουν τα ποσοστά του αποκλειστικού και του συνεχιζόμενου θηλασμού και
  • να μειώσουν τις ανισότητες σχετικά με τη διατροφή και τη σωματική άσκηση.

Πώς αξιολογείται η πρόοδος;

Τα μέλη της πλατφόρμας ανταλλάσσουν τα προγράμματα δράσης τους, προσδιορίζοντας τι σκοπεύουν να επιτύχουν και με ποια μέσα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκτιμήσουν από κοινού κατά πόσον οι δεσμεύσεις συνάδουν επαρκώς με τους στόχους της πλατφόρμας.

Τα μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση για την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της δράσης τους, καθώς και για τους πόρους και την προσπάθεια που επενδύθηκαν. Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης εξετάζονται από εξωτερικούς ελεγκτές.

Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας συγκεντρώνει περισσότερες από 300 εθελοντικές δεσμεύσεις.

Η πλατφόρμα συνεδριάζει τακτικά και πραγματοποιεί κοινές συνεδριάσεις με την ομάδα υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση.

Γραφική απεικόνιση της πλατφόρμας

Γραφική απεικόνιση της πλατφόρμας της ΕΕ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγεθυνθεί

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

Να συμβουλεύεστε τις ανοικτές προσκλήσεις που δημοσιεύονται στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων.