Výživa a fyzická aktivita

Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví

Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví je fórum organizací na evropské úrovni, jako jsou např.:

  • provozovatelé potravinářských podniků (výrobci, maloobchodníci, stravovací zařízení, provozovny rychlého občerstvení)
  • spotřebitelské organizace
  • nevládní organizace zabývající se ochranou veřejného zdraví
  • vědecká a odborná sdružení

Pokyny ohledně priorit přijímá platforma od skupiny na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity.

Dobrovolné závazky členů platformy se zaměřují na podporu členských zemích EU v těchto otázkách:

  • omezování příjmu soli, nasycených tuků, transmastných kyselin a přidaných cukrů
  • zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny
  • omezování rizik a dopadu marketingu potravin na děti
  • zvyšování pravidelné fyzické aktivity a omezování sedavého způsobu života
  • rozšiřování doby pokračujícího a výhradního kojení
  • snižování nerovností týkajících se stravy a fyzické aktivity

Jak se posuzuje dosažený pokrok?

Členové platformy sdílejí mezi sebou akční plány, ve kterých je uvedeno, čeho se snaží dosáhnout a jakým způsobem. Světová zdravotnická organizace (WHO), Společné výzkumné středisko (JRC) a Evropská komise společně posuzují, zda jsou učiněné závazky relevantní pro dosažení cílů platformy.

Členové každoročně podávají zprávu o dosažených výsledcích a také o použitých zdrojích a opatřeních. Tyto zprávy kontrolují externí auditoři.

V databázi platformy je uloženo více než 300 dobrovolných závazků.

Platforma se schází pravidelně a pořádá rovněž společná zasedání se skupinou na vysoké úrovni pro otázky výživy a fyzické aktivity.

Vizualizace platformy

Vizualizace platformy
Pokud chcete obrázek zvětšit, klikněte na něj.

Jak se můžete zapojit i vy?

Sledujte otevřené výzvy zveřejňované v rejstříku expertních skupin.