Хранене и физическа активност

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Платформа за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето

Платформата за действие на ЕС относно хранителния режим, физическата активност и здравето е форум на организации на европейско равнище, включително:

  • стопански субекти в областта на храните (производители, търговци на дребно, заведения за обществено хранене, ресторанти за бързо хранене);
  • потребителски организации;
  • НПО в областта на общественото здраве;
  • научни и професионални организации.

Платформата получава насоки за приоритетите си от Групата на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност.

Целта на доброволните ангажименти на членовете е да се подкрепят усилията на правителствата в държавите от ЕС за:

  • намаляване на приема на сол, наситени мазнини, трансмазнини и добавена захар;
  • увеличаване на консумацията на плодове и зеленчуци;
  • намаляване на излагането на децата на маркетинга на храни и на неговия ефект върху тях;
  • повишаване на редовната физическа активност и намаляване на заседналия начин на живот;
  • повишаване на равнищата на храненето на кърмачетата изключително и продължително с майчино мляко, както и
  • намаляване на неравенствата, свързани с начина на хранене и физическата активност.

Как се оценява напредъкът?

Членовете на платформата споделят помежду си своите планове за действие, като посочват какво смятат да постигнат и по какъв начин. Световната здравна организация (СЗО), Съвместният изследователски център (JRC) и Европейската комисия ще предоставят заедно оценка на това дали ангажиментите са достатъчно свързани с целите на платформата.

Членовете докладват всяка година за постигнатите резултати по своите действия, а също така и какви ресурси са използвани и какви усилия са положени. Техните годишни мониторингови доклади се проверяват от одитори.

В базата данни на платформата са включени над 300 доброволни ангажимента.

Членовете на платформата заседават редовно и провеждат съвместни заседания с Групата на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност.

Инфографика за платформата

Инфографика за платформата на ЕС
Щракнете върху изображението, за да го увеличите.

Как да се присъедините към усилията?

Моля, вижте текущите покани, публикувани в Регистъра на експертните групи.