Uzturs un fiziskās aktivitātes

Pārskats

Lai panāktu vispārējo veselību un labklājību, katram ir vajadzīgs:

  • veselīgs uzturs,
  • regulāra fiziskā aktivitāte,
  • veselīgs ķermeņa svars.

Neveselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes trūkums var izraisīt nopietnas veselības problēmas un lielas izmaksas.

Nelielas izmaiņas ēšanas ieradumos un regulāra fiziskā aktivitāte var jūtami uzlabot veselību un samazināt hronisku slimību risku. Dzīvesveida uzlabojumi tāpat var tieši pozitīvi ietekmēt bērnu sekmes skolā un strādājošo darba ražīgumu.

Ko dara ES?

Darbības attiecībā uz uzturu un fizisku aktivitāti ir ļoti svarīgas veselības veicināšanai un slimību profilaksei, bet dažās jomās tikai ES mēroga koordinācija var garantēt rezultātus.

2007. gada stratēģija attiecībā uz uzturu, lieko svaru un ar aptaukošanos saistītām veselības problēmām:

  • atbalsta partnerības, tostarp darba grupas, kas darbojas uztura un fiziskās aktivitātes jomās, privāto sektoru, valdības, Eiropas Komisiju un Pasaules Veselības organizāciju (PVO);
  • nosaka vairākus vērienīgus uzdevumus, ar kuriem ir jātiek galā pārtikas rūpniecībai, pilsoniskajai sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem, un aicina pastiprināt pūliņus ar mērķi uzlabot pārtikas produktu receptes, kā arī atbildīgu tirdzniecību un marķēšanu, un veicināt fizisko aktivitāti;
  • izklāsta Komisijas plānus nostiprināt sadarbībā ar PVO izstrādāto ziņojumu sagatavošanu un monitoringu, pateicoties tādām iniciatīvām kā uztura politikas datubāze vai Starptautiskais saraksts ar dokumentiem par fiziskās aktivitātes veicināšanu.

Saistītās iniciatīvas

Finansējums un atbalsts

Komisija finansē vairākas iniciatīvas, kas saistītas ar uzturu un fizisko aktivitāti, izmantojot savu sabiedrības veselības programmu. Tā arī pārvalda izmēģinājuma projektus, kurus Eiropas Parlaments finansējis, lai pārbaudītu novatorisko praksi.

 
Lai lejupielādētu video, noklikšķiniet peles labo taustiņu un saglabājiet AVI formātā (.avi) vai “Quicktime” formātā (.mov).

Paraugprakse