Toitumine ja kehaline aktiivsus

Poliitika

Euroopas on kuus seitsmest peamisest enneaegsest surma põhjustavast riskitegurist – vererõhk, kolesterool, kehamassi indeks, ebapiisav puu- ja köögiviljade söömine, vähene kehaline aktiivsus ja alkoholi liigtarbimine – seotud meie söömise, joomise ja liikumisega.

Kogu Euroopas suurenev ülekaalulisus ja rasvumine on väga murettekitav. Euroopa Komisjon toetab integreeritud lähenemisviisi, mis hõlmab kohaliku, piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi sidusrühmi.

Strateegia

Komisjoni 2007. aasta toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimusi käsitleva strateegia  eesmärk on aidata kaasa kehva toitumise ja vähese kehalise liikumisega seotud terviseohtude vähendamisele Euroopa Liidus.

2014. aastal võttis kehalise tegevuse ja toitumisalaste küsimustega tegelev kõrgetasemeline töörühm  vastu laste rasvumist käsitleva tegevuskava , mille eesmärk on peatada laste rasvumise suurenemine aastaks 2020. Nõukogu järeldused toitumise ja füüsilise aktiivsuse kohta võeti vastu juunis 2014. 25 liikmesriiki hõlmav toitumise ja füüsilise aktiivsuse valdkonna ühismeede käivitub 2015. aasta septembris.

Ülevaade kõigist asjakohastest ELi poliitikadokumentidest toitumise ja füüsilise aktiivsuse valdkonnas on esitatud siin .

Koordineerimine

Edendamine ja toetus

Euroopa Komisjon rahastab rahvatervise programmi  kaudu mitmeid toitumist ja kehalist aktiivsust käsitlevaid algatusi.

Samuti saab komisjon täiendavaid rahalisi vahendeid Euroopa Parlamendilt katseprojektide jaoks , mille eesmärk on tõhustada tulevasi poliitikameetmeid toitumise ja kehalise aktiivsuse valdkonnas ning määratleda head tavad, mida saab kasutada nende projektide kasutuselevõtmiseks ka muudes Euroopa linnades või piirkondades.

Teave

Tervisenäitajad toitumise kohta