Διατροφή και σωματική άσκηση

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Επισκόπηση

Για να έχει καλή υγεία και ευεξία, κάθε άτομο πρέπει:

  • να διατρέφεται υγιεινά
  • να ασκείται τακτικά
  • να ελέγχει το βάρος του

Η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης μπορεί να έχουν ως συνέπεια τεράστια προβλήματα υγείας και σημαντική οικονομική επιβάρυνση..

Μικρές αλλαγές στις διατροφικές σας συνήθειες και τακτική σωματική άσκηση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία σας και να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών. Βελτιώσεις στον τρόπο ζωής μπορούν επίσης να οδηγήσουν άμεσα σε καλύτερες σχολικές επιδόσεις των παιδιών και μεγαλύτερη παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Τι κάνει η ΕΕ;

Η ανάληψη δράσης σχετικά με τη διατροφή και τη σωματική άσκηση έχει ουσιαστική σημασία για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. Σε ορισμένους μάλιστα τομείς, μόνον ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να έχει αποτελέσματα.

Η στρατηγική του 2017 για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία:

  • ενθαρρύνει τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ ομάδων που εργάζονται στους τομείς της διατροφής και της σωματικής άσκησης, του ιδιωτικού τομέα, των δημόσιων διοικήσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)·
  • θέτει μια σειρά προκλήσεων για τη βιομηχανία τροφίμων, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ζητεί την εντατικοποίηση των προσπαθειών, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση των συνταγών προϊόντων διατροφής, για την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών μάρκετινγκ και επισήμανσης και για την προώθηση της σωματικής άσκησης·
  • παρουσιάζει τα σχέδια της Επιτροπής για την ενίσχυση της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, μέσω πρωτοβουλιών όπως η βάση δεδομένων για τη διατροφική πολιτική και ο διεθνής κατάλογος εγγράφων για την προώθηση της σωματικής άσκησης

Συναφείς πρωτοβουλίες της ΕΕ

Συντονισμός

Χρηματοδότηση και στήριξη

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί διάφορες πρωτοβουλίες για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση μέσω του Προγράμματος για τη Δημόσια Υγεία. Επίσης, διαχειρίζεται πιλοτικά σχέδια που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δοκιμή καινοτόμων πρακτικών.

 
Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο: δεξί κλικ/αποθήκευση σε μορφή AVI (.avi) ή σε μορφή Quicktime (.mov)