Хранене и физическа активност

Политика

Днес в Европа 6 от 7-те най-значими фактора за преждевременна смърт — кръвно налягане, холестерол, индекс на телесната маса, недостатъчна консумация на плодове и зеленчуци, липса на физическа активност и злоупотреба с алкохол — са свързани с храненето, пиенето и движението.

Особено тревожно е увеличаването на случаите на наднормено тегло и затлъстяване. Европейската комисия препоръчва интегриран подход с участието на заинтересованите лица на местно, регионално, национално и европейско равнище.

Стратегия

Стратегията на Комисията от 2007 г. за храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването , има за цел да допринесе за намаляване на рисковете, свързани с неправилното хранене и ограничената физическа активност, в Европейския съюз.

През 2014 г. Групата на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност  прие план за действие във връзка със затлъстяването при децата , който има за цел до 2020 г. да се прекрати увеличаването на случаите на затлъстяване при децата. През юни 2014 г. Съветът прие заключения относно храненето и физическата активност. През септември 2015 г. ще започне изпълнението на съвместно действие за храненето и физическата активност с участието на 25 страни от ЕС.

Тук  ще намерите преглед на всички политически документи на ЕС в областта на храненето и физическата активност.

Координация

Насърчаване и подкрепа

Комисията финансира няколко инициативи, свързани с храненето и физическата активност, чрез своята програма за обществено здраве .

Тя също така получава допълнително финансиране от Европейския парламент за пилотни проекти  с цел подобряване на бъдещите мерки на политиките в областта на храненето и физическата активност и идентифициране на добри практики, които могат да бъдат използвани за осъществяване на подобни проекти и в други европейски градове и региони.

Информация

Здравни показатели за храненето