Kost och fysisk aktivitet

Högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet

Högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet består av regeringsföreträdare från EU-länderna, Norge och Schweiz och leds av EU-kommissionen. Gruppen har till uppgift att

  • hjälpa länderna att utbyta analyser, idéer och bästa praxis och utveckla gemensamma strategier
  • arbeta för att minska mängden fett, salt och socker i livsmedel, motverka barnreklam för onyttiga produkter, främja fysisk aktivitet och förbättra reglerna för livsmedelsmärkning och offentlig upphandling av livsmedel
  • stärka ländernas kontakter med EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa för ett bättre samarbete med och mellan aktörer
  • underlätta utbyte av belägg, data och bästa praxis för beslutsfattare
  • identifiera forskningsluckor och stödja initiativ för hälsa i all politik
  • arbeta för en mer jämlik hälsa.

Högnivågruppen kan på begäran av kommissionen också ta fram underlag för initiativ som godkänts av styrgruppen för främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Möten

Högnivågruppen träffas regelbundet och håller gemensamma möten med EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa.