Kost och fysisk aktivitet

Högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet

Högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet består av experter från EU-länderna och leds av EU-kommissionen.

Vilka deltar i gruppen?

I högnivågruppen ingår regeringsföreträdare från EU-länderna, Norge och Schweiz.

Hur går det till?

Gruppen försöker hitta europeiska lösningar på folkhälsoproblemet med fetma genom att

  • ge en överblick över ländernas åtgärder för bättre kost och mer motion

  • hjälpa länderna att utbyta idéer och praxis – det kan t.ex. handla om fysisk planering som uppmuntrar folk att cykla, promenera och röra på sig i vardagen, eller riktlinjer om att maten ska innehålla mindre salt, fett och socker

  • förbättra samverkan mellan länderna och EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa , för att lättare kunna bilda offentlig-privata partnerskap.

Högnivågruppen vill motverka barnfetma och har därför tagit fram en EU-handlingsplan mot barnfetma för 2014–2020 .

Gruppen har också bidragit till kampanjer för nyttigare livsmedel  för att bland annat minska mängden salt, mättat fett  och tillsatt socker  (se en översikt över EU-ländernas initiativ om vissa näringsämnen, 2015 ).

Högnivågruppen och EU-plattformen träffas regelbundet.

När sammanträder gruppen?

Gruppen träffas minst tre gånger per år (se högnivågruppens mötesprotokoll ).

Gruppen kan också be kommissionen att sammankalla experter för att ta fram underlag till initiativ, t.ex. kampanjer för mindre salt , fett och socker i maten.

Videoklipp om EU:s insatser för kost och motion


För att ladda ner videon, högerklicka och spara i AVI-format (.avi) eller Quicktime-format (.mov)