Prehrana in telesna dejavnost

Skupina na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost

Skupina na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost je sestavljena iz predstavnikov držav EU (in držav Efte), vodi jo Evropska komisija. Skupina na visoki ravni:

  • omogoča državam izmenjavo zdravstvenih in ekonomskih analiz, mnenj in najboljših praks ter razvoj skupnih pristopov
  • izvaja različne prednostne naloge, denimo izboljšanje živilskih receptov, zmanjšanje izpostavljenosti otrok trženju živil z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorja, spodbujanje telesne dejavnosti, označevanje živil in javna naročila za hrano
  • krepi stike med državami članicami in evropsko platformo za prehrano, telesno dejavnost in zdravje, da se omogoči ustrezno sodelovanje z deležniki in med njimi.
  • spodbuja izmenjavo dokazov, podatkov in najboljših praks za snovalce politik
  • opredeljuje vrzeli na področju raziskav in podpira varovanje zdravja v vseh politikah
  • si prizadeva za zmanjšanje neenakosti na področju zdravja

Komisija lahko skupino na visoki ravni tudi zaprosi, da pripravi okvir za ustrezne pobude za preprečevanje bolezni in spodbujanje zdravja, in sicer po dogovoru z usmerjevalno skupino za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni.

Sestanki

Skupina na visoki ravni se redno sestaja, skupni sestanki potekajo tudi z evropsko platformo za prehrano, telesno dejavnost in zdravje.